Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng mail Zoho

Bước 1: Truy cập vào web https://www.zoho.com/mail/ để tạo tài khoản


Bước 2: Xác thực domain, tạo bản ghi CName

Vào mục Verify domain > Select your domain’s DNS Manager > chọn Others

Thực hiện add bản ghi CNAME như zoho cung cấp

Sau đó quay trở lại trang cài đặt tên miền trên trang zoho nhấn “Proceed to CNAME verification”

Nhấn “skip” để bỏ qua các bước tạo user, có thể quay trở lại tạo sau.

Bước 3: Cấu hình nhận mail:

Vào Configure Email Delivery

Add hai bản ghi MX vào quản lý DNS tên miền:

Sau đó quay lai trang zoho nhấn “Next” để hoàn tất

Bước 4: Để có thể truy cập được vào link webmail nên làm thêm thao tác add thêm bản ghi CNAME

25/05/2020 Nguyễn Thành Luân
Bài viết này hữu ích không?

Bài viết liên quan