Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng mail Zoho

Nguyễn Thành Luân 25/05/2020 224 lượt xem

 

Bước 1: Truy cập vào web https://www.zoho.com/mail/ để tạo tài khoản


Bước 2: Xác thực domain, tạo bản ghi CName

Vào mục Verify domain > Select your domain’s DNS Manager > chọn Others

Thực hiện add bản ghi CNAME như zoho cung cấp

Sau đó quay trở lại trang cài đặt tên miền trên trang zoho nhấn “Proceed to CNAME verification”

Nhấn “skip” để bỏ qua các bước tạo user, có thể quay trở lại tạo sau.

Bước 3: Cấu hình nhận mail:

Vào Configure Email Delivery

Add hai bản ghi MX vào quản lý DNS tên miền:

Sau đó quay lai trang zoho nhấn “Next” để hoàn tất

Bước 4: Để có thể truy cập được vào link webmail nên làm thêm thao tác add thêm bản ghi CNAME


Bài viết liên quan