Hướng dẫn cấu hình tên miền trỏ về Cloud Hosting Mắt Bão

Để truy cập và sử dụng được Cloud Hosting tại Mắt Bão bằng tên miền, điều kiện đầu tiên và bắt buộc là bạn phải cấu hình các bản ghi DNS của tên miền trỏ về địa chỉ máy chủ Cloud Hosting tại Mắt Bão.

Ví dụ: Bạn cần cấu hình tên miền ngocanhshop.top về địa chỉ máy chủ 112.78.2.99

Sau đây là danh sách những bản ghi DNS mà bạn cần phải cấu hình để sử dụng cho dịch vụ Cloud Hosting tại Mắt Bão:

Một số lưu ý quan trọng trước khi thực hiện cấu hình DNS:

• Nếu tên miền đang sử dụng Name Server tại nhà cung cấp khác, bạn vui lòng liên hệ với nhà cung cấp đang quản lý DNS của tên miền và cung cấp cho họ bảng danh sách các bản ghi bên trên để họ hỗ trợ cấu hình DNS trỏ về máy chủ Website tại Mắt Bão cho bạn.

• Nếu tên miền đang sử dụng Name Server tại Mắt Bão, bạn có thể đăng nhập vào trang ID Portal và thực hiện nhanh chóng theo danh sách các bản ghi bên trên. Xem thêm hướng dẫn tại đây.

• Sau khi cấu hình DNS, các giá trị mới mà bạn vừa thiết lập mặc dù đã được thay đổi ngay trên hệ thống DNS tại Mắt Bão, nhưng rất có thể chưa được cập nhật liền trên các hệ thống DNS của những nhà cung cấp internet (cache). Vì vậy, bạn cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa (thông thường là 45 phút) để được các hệ thống DNS trên internet cập nhật hoàn chỉnh.

Bài viết này hữu ích không?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.