Hướng dẫn cấu hình tên miền về Hosting

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 2 phút đọc

Điều kiện bạn cần là gì?

  • Tên miền của bạn phải được đăng ký tại Mắt Bão.
  • Và sử dụng Name Server mặc định: ns1.matbao.com, ns2.matbao.com hoặc ns1.matbao.vn, ns2.matbao.vn.

Khi thay đổi Name Server là bạn đã cấu hình/trỏ Tên miền của mình tới một nhà cung cấp khác. Nên những thay đổi trong cấu hình Bản ghi DNS, cấu hình Tên miền về Hosting tại id.matbao.net sẽ không có hiệu lực.

Các bước thực hiện cấu hình tên miền về Hosting

Bước 1: Đăng nhập vào id.matbao.net.

Bước 2: Vào mục Tên miền chọn Quản lý tên miền và nhấp vào Tên miền cần thao tác.

Bước 3: Trong mục Quản trị tên miền, nhấp vào tab Cấu hình tên miền về Hosting.

Bước 4: Chọn nơi đăng ký Hosting.

Dành cho khách hàng đã đăng ký Hosting tại Mắt Bão

Chọn Tại Mắt Bão sẽ hiển thị danh sách các Hosting đang có của bạn.

Chọn Hosting cần cấu hình về Tên miền và bấm Xem trước.

image

Xác nhận lại thông tin và bấm Thực hiện để hoàn tất.

Dành cho khách hàng sử dụng Hosting của nhà cung cấp khác

Chọn Tại nơi khác sẽ hiển thị bảng nhập địa chỉ IP.

Nhập IP của bạn và chọn Thực hiện.

Xác nhận thông tin và chọn Thực hiện để hoàn tất hoặc chọn Hủy bỏ để hủy thao tác.