Hướng dẫn chia sẽ tập tin/thư mục trên Google Drive

Cao Lương Mạnh Toàn 3 phút đọc

Trong Google Workspace sẽ phân chia làm 2 loại chia sẻ bao gồm: Chia sẽ trong nội bộ (trong tổ chức) và chia sẻ công khai (bất cứ ai cũng có thể truy cập tập tin hay thư mục). Bài viết này sẽ hướng dẫn chia sẽ tập tin trong Google Drive.

Để chia sẻ tập tin hoặc thư mục, bạn click chuột phải vào Thư mục hay tập tin và chọn “Chia sẻ”.

Chia sẻ đến tài khoản/nhóm cụ thể

Tại ô “Thêm người và nhóm” bạn nhập tài khoản cần cung cấp quyền. Có thể nhập tài khoản bên ngoài hoặc tài khoản trong tổ chức.

Khi nhập tải khoản muốn chia sẻ hiển thị cửa sổ tùy chọn quyền của người được chia sẻ gồm:
– Người xem: Những người có thể xem nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với người khác.
– Người nhận xét: Những người có thể đưa ra nhận xét và nội dung đề xuất nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với người khác.
– Người chỉnh sửa: Những người có thể thay đổi, chấp nhận hoặc từ chối nội dung đề xuất, đồng thời chia sẻ tệp với người khác,…

Bạn cũng có thể chọn biểu tượng Bánh răng để tùy chọn bảo mật cho tập tin chia sẻ, có cho phép người chỉnh sửa có thể thay đổi các quyền và chia sẻ hay không.

Tùy chọn “Thông báo cho những người này” kèm lời nhắn. Chức năng này sẻ gửi Email thông báo đến người chia sẻ kèm nội dung lời nhắn.

Sao chép địa chỉ liên kết: Lấy liên kết trực tiếp để chia sẻ đến người cần sử dụng.

Quyền truy cập chung

Tại mục này bạn có thể chia sẻ với nhiều người hơn, tất cả mọi người trong tổ chức hoặc bất kỳ ai (tất cả ai trên Internet) có đường dẫn liên kết.

Về phần quyền có 3 quyền tương tự như chia sẻ đến người hoặc nhóm.

Chúc các bạn thành công.