Hướng dẫn chức năng người dùng trong trang id.matbao.net

Bạn có thể tạo thêm tài khoản (người dùng) để hỗ trợ trong các vấn đề kỹ thuật, thanh toán trên trang https://id.matbao.net/. Bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập trang id.matbao.net với mã ID của bạn.

Bước 2: Nhấp vào mục “Người dùng”

Bước 3: Nhấp vào nút “Thêm người dùng”

Bước 4: Trong bản “Thêm người dùng” bạn điền các thông tin Tên, Điện thoại liên hệ, Email, Mật khẩu, Quyền người dùng

  • Ở mục “Quyền người dùng” bạn có thể phân quyền cho người dùng về hỗ trợ kỹ thuật hoặc thanh toán.

Bước 5: Ở “Danh sách người dùng” bạn có thể Đổi mật khẩu, Chỉnh sửa, Xóa  người dùng trong mục “Quản lý”

  • Đổi mật khẩu: chức năng đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng
  • Chỉnh sửa: chức năng thay đổi tên, điện thoại liên hệ, email, quyền người dùng.
  • Xóa: chức năngxóa tài khoản người dùng ra khỏi tài khoản ID của bạn
[Video Clip] Hướng dẫn quản lý người dùng trong trang id.matbao.net:

Chúc bạn thành công !

Leave A Comment?