Hướng dẫn điều chỉnh dung lượng người dùng trên Admin Google Workspace

Lường Thế Nam 3 phút đọc

Bắt đầu từ tháng 4/2022 Google ra mắt công cụ quản lý dung lượng của người dùng thông qua Admin Console, giúp quản trị viên có thể kiểm tra, kiểm soát dung lượng của mỗi người dùng, nhóm người dùng và toàn bộ tổ chức.

Sử dụng các công cụ quản lý bộ nhớ này, quản trị viên có thể nhanh chóng và dễ dàng:

 • Kiểm tra tổng dung lượng của toàn bộ người dùng
 • Kiểm tra dung lượng được sử dụng bởi các sản phẩm cụ thể như Drive hoặc Gmail
 • Kiểm tra những người dùng sử dụng nhiều dung lượng nhất trong tổ chức.
 • Kiểm tra các bộ nhớ dùng chung chiếm nhiều dung lượng nhất (đối với các phiên bản có bộ nhớ dùng chung – Shared Drive)
 • Quản lý và xóa các bộ nhớ dùng chung thông qua việc kiểm tra dung lượng
 • Kiểm tra cảnh báo giới hạn dung lượng của người dùng
 • Truy cập các báo cáo chi tiết về việc sử dụng dung lượng của người dùng
 • Áp dụng giới hạn bộ nhớ cho người dùng

 

 • Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace.
 • Bước 2: Nhấp vào Menu (biểu tượng ba dấu gạch ngang) ở góc trên bên trái màn hình.
 • Bước 3: Nhấp vào Bộ nhớ ở thanh menu bên trái.
 • Bước 4: Chọn Quản lý trong phần Chế độ cài đặt bộ nhớ.
 • Bước 5: Chọn đối tượng bạn muốn áp dụng hạn mức bộ nhớ:

 

 • Tất cả người dùng: Áp dụng cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn.
 • Đơn vị tổ chức: Áp dụng cho một nhóm người dùng cụ thể trong tổ chức của bạn.
 • Nhóm người dùng: Áp dụng cho một nhóm người dùng cụ thể trong tổ chức của bạn.
 • Cá nhân: Áp dụng cho một người dùng cụ thể trong tổ chức của bạn.

Bước 8: Nhập dung lượng lưu trữ tối đa mà bạn muốn cho phép đối tượng đã chọn sử dụng.

Bước 9: Nhấp vào Ghi đè hoặc Lưu.

Lưu ý:

 • Hạn mức bộ nhớ tối đa mà bạn có thể đặt cho người dùng phụ thuộc vào gói Google Workspace mà bạn đang sử dụng.
 • Khi bạn đặt giới hạn bộ nhớ cho người dùng, họ sẽ nhận được email thông báo về giới hạn mới.
 • Nếu người dùng vượt quá giới hạn bộ nhớ, họ sẽ không thể tải lên thêm tệp hoặc tạo tệp mới trong các ứng dụng Google Workspace.