Hướng dẫn đính kèm file trên Outlook 2013, 2016

Khi soạn thảo Email cần đính kèm tệp tin, bạn vui lòng tham khảo video clip hướng dẫn thao tác như sau:


23/05/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.