Hướng dẫn đính kèm file trên Outlook 2013, 2016

Trần Thế Vinh 23/05/2020 262 lượt xem

 

Khi soạn thảo Email cần đính kèm tệp tin, bạn vui lòng tham khảo video clip hướng dẫn thao tác như sau:


Bài viết liên quan