Hướng dẫn đính kèm file trên Outlook 2013, 2016

Trần Thế Vinh 0 phút đọc

Khi soạn thảo Email cần đính kèm tệp tin, bạn vui lòng tham khảo video clip hướng dẫn thao tác như sau: