Hướng dẫn đổi mật khẩu email Pro v3 tại Mắt Bão

duytv 1 phút đọc

Để đổi mật khẩu email bạn có thể thao tác theo hướng dẫn sau :

Hướng dẫn Thao tác

Cách 1 : Đổi mật khẩu trên trang quản trị 

Bước 1: Tại Giao diện trang Quản trị -> Chọn Tài Khoản Email

Bước 2 :Truy cập tới địa chỉ email –> chọn Manage

 

Bước 3 : Điền mật khẩu mới –> Chọn Update

Cách 2 : Đổi mật khẩu trên trang webmail : 

Bước 1 : Truy cập webmail . Chọn vào mục Webmail home

Bước 2 : Chọn mục  Password & Security

 

Bước 3 : Cập nhật mật khẩu mới nhất .

 

Khi đã hoàn tất Bạn cập nhật mật khẩu trên Outlook theo bài viết hướng dẫn sau :

Cập nhật mật khẩu mới Email trên Outlook – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật | MATBAO.NET

Video Hướng dẫn :

“Hiện tại bài viết này chưa có Video hướng dẫn, rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ cập nhật Video hướng dẫn cho bài viết này sớm nhất.”