Hướng dẫn enable giao diện Tiếng Việt trên Plesk Panel

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ ở giao diện người dùng dành cho plesk.

Bước 1:

Đăng nhập vào Plesk Panel http://:you-ip:8880 hoặc https://your-ip:8443 bằng User Admin để được quyền cao nhất.

Bước 2:

Chọn phần Tool & Settings >> Languages.

Bước 3:

Chọn ngôn ngữ Vietnamese >>> Enable >>> Make Default để Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ giao diện chính.

Bước 4:

Log Out User đang hoạt động. Login trở vào để thấy sự thay đổi về ngôn ngữ giao diện.

Tagged:

Leave A Comment?

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.