Hướng dẫn enable giao diện Tiếng Việt trên Plesk Panel

Đánh giá bài viết
Từ phiên bản Plesk Panel cập nhật 12.0.18 #33, Odin đã tiến hành cập nhật thêm mới một số tính năng mới như:
  • Cho phép nâng cấp phiên bản MySQL lên 5.5.41.
  • Giao diện ngôn ngữ mới bao gồm: Malaysia, Thailand, Tiếng Việt và Philippines.
Thật tuyệt vời bởi vì từ đây các bạn cũng như chúng tôi đã có thể sử dụng và quản trị Plesk bằng ngôn ngữ “Mẹ đẻ” rồi !!!Vậy việc bật chức năng giao diện ngôn ngữ Tiếng Việt trên Odin Plesk 12 như thế nào ? Nào chúng ta cùng thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Đăng nhập vào Plesk Panel http://:8880 hoặc https://:8443 bằng User Admin để được quyền cao nhất.

Plesk-appearance-vn4

Bước 2:

Chọn phần Server >>> Tools & Settings >>> Plesk Appearance >>> Languages.

Plesk-appearance-vn4

Bước 3:

Chọn ngôn ngữ Vietnamese >>> Enable >>> Make Default để Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ giao diện chính.

Plesk-appearance-vn2

Bước 4:

Log Out User đang hoạt động. Login trở vào để thấy sự thay đổi về ngôn ngữ giao diện.

Plesk-appearance-vn1
Bản quyền nội dung, hình ảnh thuộc về Công ty Mắt Bão, một số bài viết được chúng tôi trích lục hoặc đăng lại sẽ có ghi tác quyền cụ thể.
Nội dung được cung cấp không ràng buộc trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như các tổn thất có thể xảy ra.
Tagged:

Leave A Comment?