Hướng dẫn enable giao diện Tiếng Việt trên Plesk Panel

Nguyễn Thành Luân 28/05/2020 23 đang xem

 

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ ở giao diện người dùng dành cho plesk.

Bước 1:

Đăng nhập vào Plesk Panel http://:you-ip:8880 hoặc https://your-ip:8443 bằng User Admin để được quyền cao nhất.

 

Bước 2:

Chọn phần Tool & Settings >> Languages.

 

Bước 3:

Chọn ngôn ngữ Vietnamese >>> Enable >>> Make Default để Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ giao diện chính.

 

Bước 4:

Log Out User đang hoạt động. Login trở vào để thấy sự thay đổi về ngôn ngữ giao diện.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.Bài viết liên quan