Hướng dẫn tạo cuộc họp trực tuyến bằng Google Meet

Trương Trọng Hiếu 3 phút đọc

Trong bài viết này, Mắt Bão sẽ hướng dẫn các bạn tạo cuộc họp trực tuyến trên máy tính cá nhân bằng Google Meet.

Hướng dẫn tạo cuộc họp bằng Google Meet bằng trình duyệt Google Chrome

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://meet.google.com

Bước 2: Chọn Cuộc họp mới và chọn Bắt đầu một cuộc họp tức thì:

Nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản Gmail.com trên trình duyệt, Google Meet sẽ yêu cầu bạn đăng nhập tài khoản cá nhân của mình.

Sau khi tạo cuộc họp, thông thường trình duyệt sẽ hỏi bạn có cho phép Google Meet sử dụng Micro và Camera hay không, bạn có thể cho phép sử dụng Micro để hỗ trợ trao đổi trong cuộc họp.

Bước 3: Mời người tham dự cuộc họp

Bạn chọn vào biểu tượng copy, sau đó gửi đường dẫn cho người mà bạn muốn mời họp trực tuyến.

Hoặc chọn Thêm người khác, sau đó bạn nhập email của người mà bạn muốn mời hợp trực tuyến.

Hướng dẫn chia sẻ màn hình bằng Google Meet

Trong cuộc họp Google Meet, bạn chọn biểu tượng chia sẻ màn hình và chọn:

  • Toàn bộ màn hình của bạn: Tính năng này sẽ cho phép những người tham dự cuộc họp sẽ thấy toàn bộ hiển thị màn hình máy tính của bạn.
  • Một cửa sổ: Khi chọn tính năng này, bạn chỉ chia sẻ giao diện của một cửa sổ làm việc. Ví dụ như một tệp tin Powerpoint hay tệp tin Word đang hoạt động.
  • Một thẻ: Khi bạn muốn chia sẻ một đoạn âm thanh, hay một đoạn video trên trình duyệt, bạn sẽ sử dụng tính năng này.

Sau khi hoàn tất cuộc họp, bạn chọn Stop sharing để kết thúc chia sẻ màn hình.

Chúc các bạn thực hiện thành công!!!