Hướng dẫn tạo cuộc họp trực tuyến bằng Microsoft Teams

Trương Trọng Hiếu 20 phút đọc

Trong bài viết này, Mắt Bão sẽ hướng dẫn các bạn tạo cuộc họp nhanh trực tuyến trên máy tính cá nhân bằng Microsoft Teams.

Để tạo tài khoản Microsoft Teams miễn phí, bạn có thể tham khảo bài viết tại đây.

Hướng dẫn tạo cuộc họp Microsoft Teams

Bước 1: Truy cập mục lục Calendar (Lịch) tại giao diện của Microsoft Teams, sau đó chọn Start meeting

Bước 2: Mở cuộc họp trực tuyến bằng cách chọn tiếp tục Join now

Bước 3: Mời người tham dự họp trực tuyến

  • Copy meeting link: Sau khi chọn tính năng này, bạn sẽ cần cung cấp đường dẫn cho người cần tham dự. Tính năng này hỗ trợ bạn mời người bên ngoài tổ chức tham gia nhanh chóng cuộc họp trực tuyến.
  • Add participants: Tính năng này chỉ sử dụng khi bạn muốn mời họp nhân sự làm việc trong cùng tổ chức công ty của bạn.

Hướng dẫn chia sẻ màn hình bằng Microsoft Teams

Bước 1: Bạn chọn vào biểu tượng chia sẻ màn hình

Bước 2: Bạn chọn Screen hoặc Windows để chia sẻ màn hình

  • Screen: Chia sẻ hiển thị toàn bộ giao diện máy tính của bạn.
  • Window: Chia sẻ hiển thị một cửa sổ đang hoạt động như PowerPoint hoặc Word, …

Hướng dẫn tham gia cuộc họp Teams của Microsoft

Hướng dẫn này hướng dẫn bạn tham gia nhanh cuộc họp trực tuyến dành cho cá nhân không sử dụng dịch vụ Teams của Microsoft. Các bước như sau:

Bước 1: Truy cập đường dẫn bạn được mời họp

Bước 2: Chọn Continue on this browser

Bước 3: Cho phép trình duyệt sử dụng Microphone hoặc Camera của bạn.

Bước 4: Đặt tên của bạn và chọn Join now để tham dự cuộc họp.

Chúc các bạn thực hiện thành công!!!