Hướng dẫn kết nối đến Linux thông qua VNC trên vCenter

VNC
Trong trường hợp kết nối SSH đến server gặp sự cố bởi một số nguyên nhân như

+ Dịch vụ SSH trên server không hoạt động

+ Lỗi Card Mạng

+ Bị chặn bởi Firewall trên server

+ Quên port SSH kết nối (Port SSH đã được bạn tùy chỉnh)

Bạn có thể sử dụng tính năng VNC trên trang quản lý VPS (vCenter). Để sử dụng tính năng này, bạn đăng nhập vào trang quản trị VPS theo đường dẫn bên dưới

https://vcenter.cloudnetwork.vn:4083

Username: MB123456_email@yourdomain.com

Password: XXXXXXX

Chọn VNC

Chọn Launch VNC

Sau khi đã chọn Launch VNC, bạn sẽ được chuyển đến một giao diện kết nối đến server

Leave A Comment?

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.