Hướng dẫn khắc phục sự cố Outlook báo lỗi 503 Valid RCPT command must precede DATA

Trần Thế Vinh 21/05/2020 335 lượt xem

 

Khi đã cấu hình địa chỉ mail vào phần mềm Outlook, sau khi soạn thảo lá thư và gửi đi Quý Khách nhận được một lá thư hệ thống trả về và thông báo như sau :

– Nguyên nhân Quý Khách nhận được thông báo lỗi như trên là do Quý Khách chưa cấu hình chính xác địa chỉ mail trên Outlook. Trường hợp này Quý Khách có thể thao tác :

  • Quý Khách truy cập vào mục Chỉnh sửa tài khoản ( accounts settings ) trên phần mềm Outlook và chọn vào mục More Settings :
  • Trong bảng Outgoing Server, Quý Khách đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication. Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail server và nhấn nút OK.
  •  Quý Khách có thể nhấn nút Test Account Settings để xem kết quả cài đặt và chọn nút Next và nhấn tiếp Finish. Sau đó Quý Khách có thể bắt đầu sử dụng E-mail.

Chúc Quý Khách thao tác thành công . Nếu gặp khó khăn hoặc vấn đề trong quá trình cài đặt , Quý Khách có thể vui lòng gọi cho Mắt Bão hỗ trợ thông qua hotline 1900 1830

Trân trọng cảm ơn Quý Khách


Bài viết liên quan