Hướng dẫn khai báo thông tin Doanh nghiệp trên Trang Vàng và Trang Dun & Bradstreet

Hector Hoang 4 phút đọc

Đối với SSL loại OV (Organization Validation SSL) hoặc EV (Extended Validation SSL), quy trình xác thực Doanh nghiệp/ Tổ chức của các nhà cấp phát SSL (CA) là rất nghiêm ngặt.
Do đó, yêu cầu bạn phải khai báo thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức thật chính xác theo đúng tên Doanh nghiệp/ Tổ chức đã được đăng ký trên giấy phép kinh doanh.

Cơ sở để CA xác minh thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức dựa vào thông tin mà bạn đã khai báo trên https://masothue.com/ https://vietnamcredit.com.vn/ hoặc Trang Vàng hoặc trang Duns đối với Sectigo SSL. Bạn cần phải chắc chắn rằng, những thông tin khai báo trên các trang này phải trùng khớp 100% với thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức đã được đăng ký trên trang đăng ký thông tin doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh.

Lưu ý:

  • Nếu trước đó bạn đã có khai báo trên Trang Vàng hoặc Duns, bạn không cần khai báo nữa. Nhưng nếu có thay đổi thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức, bạn nên cập nhật lại cho đúng thông tin như trên trang đăng ký thông tin doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh.
  • Nếu trước đó bạn đã có khai báo trên Trang Vàng hoặc Duns, bạn không cần khai báo nữa. Nhưng nếu có thay đổi thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức, bạn nên cập nhật lại cho đúng thông tin như trên trang đăng ký thông tin doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh.
  • Hiện đối với SSL loại EV bạn chỉ có thể khai báo trên 2 trang sau: https://masothue.com/ https://vietnamcredit.com.vn/

Sau đây, chúng tôi hướng dẫn bạn cách khai báo thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức trên Trang Vàng và trang Duns:

Trang Vàng (Yellow Page)

• Website: https://trangvangvietnam.com/https://yp.vn/
• Các tổ chức cấp phát SSL (CA) sử dụng để xác thực thông tin: Sectigo.

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn https://trangvangvietnam.com/ và chọn như hình.
Bước 2: Chọn “Đăng ký trang vàng” góc phải phía trên. (xem hình)
Bước 3: Khai báo thông tin người đại diện (theo GPKD) và tên đăng nhập.

Lưu ý: Những ô có dấu * bắt buộc phải điền.

Bước 4: Khai báo thông tin doanh nghiệp theo GPKD

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin và chọn “Đăng Ký” kết thúc quá trình khai báo thông tin.

Trang Vietnamcredit

Website: https://vietnamcredit.com.vn/

Trang Duns (D&B)

• Website: https://dnbvietnam.com/
• Tổ chức cấp phát SSL (CA) sử dụng để xác thực thông tin: Sectigo SSL.

Trang đăng ký thông tin doanh nghiệp (GOV)

• Website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn
• Các tổ chức khi đăng kí hoạt động kinh doanh đều đã có thông tin trên trang này trừ trường hợp doanh nghiệp trực thuộc các bộ và ban ngành của chính phủ Việt Nam.

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn các bước thực hiện theo các liên kết sau:
Sổ tay hướng dẫn
Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

• Xin lưu ý rằng, các tổ chức cấp phát SSL (CA) có thể sẽ gọi điện thoại trực tiếp (theo số điện thoại của Doanh nghiệp/ Tổ chức đã khai báo hợp lệ) để xác minh thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức hợp lệ khi bạn đăng ký sử dụng SSL.
• Xác minh qua điện thoại có thể bạn phải trao đổi bằng tiếng Anh.
• Quá trình xác minh không thực hiện vào Thứ Bảy, Chủ Nhật.