Hướng dẫn kích hoạt dịch Cloud Hosting

Nguyễn Thị Mỹ Hảo 04/02/2021 25 lượt xem

 

Để kích hoạt dịch vụ Cloud Hosting bạn truy cập vào đường dẫn https://id.matbao.net với mã ID (Ví dụ: MBxxxxxx)

Bước 1: Bạn click vào mục Cloud Hosting > Quản ký Cloud Hosting > Bạn click chuột trực tiếp vào gói hosting mà bạn cần kích hoạt.

Bước 2: Kích hoạt dịch vụ. (Đợi có thêm hình ảnh.)


Bài viết liên quan