Hướng dẫn kiểm tra Giấy phép (licenses) Microsoft 365 đã đăng ký

Phan Minh Ngà 1 phút đọc

Sau khi đăng ký dịch vụ Microsoft 365 tại Mắt Bão, bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị Microsoft 365 và kiểm tra các giấy phép (licenses) mà bạn đã đăng ký như sau:

Chọn vào phần Billing và chọn tiếp vào phần Products và mục Licenses:

Sau khi chọn, bạn sẽ thấy tất cả các giấy phép (license) đã đăng ký của mình. Mỗi dòng đăng ký bao gồm thông tin về giấy phép, trạng thái đăng ký và thanh toán.

Trong trường hợp truy cập vẫn không hiển thị giấy phép, bạn vui lòng sử dụng trình duyệt ẩn danh và kiểm tra lại

Chúc bạn thao tác thành công.