Hướng dẫn kiểm tra giao dịch Email Microsoft 365

Phan Minh Ngà 1 phút đọc

Sau đây là bài viết hướng dẫn kiểm tra giao dịch Email trên máy chủ Email Microsoft 365 để bạn có thể biết được gửi thành công hay không?

Hướng dẫn thao tác

Bạn đăng nhập vào trang quản trị https://portal.office.com với tài khoản quản trị Microsoft 365 của bạn

Chọn vào Exchange

Chọn vào Mail Flow

Chọn vào Message Trace

Chọn vào Custom queries

Chọn Start a trace

Chọn Custom time range và điều chỉnh theo múi giờ UTC + 7 ( Bangkok, Hanoi, Jakata )

Nhập thông tin cần kiểm tra

Nếu bạn cần kiểm tra log giao dịch Email theo tất cả địa chỉ mail có tên miền thì bạn có thể tìm kiếm theo cú pháp *@domain.com

Ví dụ: cần kiểm tra các log giao dịch Email từ địa chỉ mail @gmail.com gửi đến thì Quý Khách nhập *@gmail.com như hình ảnh bên dưới

Chọn Search để hoàn tất

Bạn có thể tham khảo video hướng dẫn trực tiếp sau: