Hướng dẫn kiểm tra Nhật ký Email 365 (Log Mail)

Nguyễn Công Thành 21/05/2020 155 lượt xem

 

Truy cập vào trang https://protection.office.com/

Hoặc truy cập vào trang https://admin.microsoft.com/ => Chọn mục Security

1. Dòng thư => Tìm thư => Bắt đầu tìm

2. Tùy chỉnh thông tin tìm kiếm

Lưu ý: Nếu bạn chọn khoảng thời gian vượt quá 10 ngày, bạn sẽ chỉ có thể xem kết quả trong tệp CSV có thể tải xuống.

Sau khi tùy chỉnh => Nhấn Tìm kiếm để bắt đầu.

3. Kết quả tìm kiếm thư

Nhấp chọn vào kết quả cần kiểm tra tình trạng thư => Xem các thông tin và  sự kiện thư.

4. Nếu chọn khoảng thời gian vượt quá 10 ngày

Bạn phải chỉ định ít nhất một ID thư, người gửi hoặc người nhận.

Nhấn Tiếp theo để chuẩn bị báo cáo.

Sau khi tùy chỉnh nhấn Chuẩn bị báo cáo.

Tải các file báo cáo .csv:


Bài viết liên quan