Hướng dẫn kiểm tra và giải phóng dung lượng tài khoản Google Workspace

Lường Thế Nam 4 phút đọc

Để kiểm tra dung lượng tài khoản Google Workspace, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Admin Google Workspace của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng Dấu gạch ngang ở góc trên bên trái màn hình.
  3. Nhấp vào Bộ nhớ.

Tại đây, bạn sẽ thấy tổng dung lượng bộ nhớ mà tài khoản của bạn có, cũng như mức sử dụng dung lượng hiện tại của từng người dùng.

Giải phóng dung lượng tài khoản Google Workspace

Nếu bạn thấy rằng tài khoản của mình đang sử dụng quá nhiều dung lượng, bạn có thể thực hiện một số cách để giải phóng dung lượng, bao gồm:

  • Xóa các tệp và thư mục không cần thiết. Điều này bao gồm các tệp và thư mục cũ, các tệp và thư mục trùng lặp, và các tệp và thư mục mà bạn không còn sử dụng nữa.
  • Sử dụng tính năng nén tệp. Tính năng này sẽ giảm kích thước của các tệp, giúp bạn tiết kiệm dung lượng.
  • Sao lưu các tệp và thư mục quan trọng sang một thiết bị lưu trữ khác. Điều này sẽ giải phóng dung lượng khỏi tài khoản của bạn, nhưng vẫn đảm bảo rằng bạn có thể truy cập các tệp và thư mục quan trọng trong trường hợp cần thiết.

Dưới đây là một số mẹo cụ thể để giúp bạn giải phóng dung lượng tài khoản Google Workspace:

  • Xóa các tệp tạm thời. Các tệp tạm thời là các tệp được tạo bởi các ứng dụng và trình duyệt của bạn để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Bạn có thể xóa các tệp tạm thời này bằng cách sử dụng tính năng dọn dẹp tệp của trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn.
  • Xóa các tệp lớn. Các tệp lớn, chẳng hạn như video, ảnh, và tệp âm thanh, thường chiếm nhiều dung lượng. Bạn có thể xóa các tệp lớn này hoặc di chuyển chúng sang một thiết bị lưu trữ khác.
  • Sử dụng tính năng nén tệp. Bạn có thể nén các tệp bằng cách sử dụng tính năng nén tích hợp sẵn của Google Drive hoặc một ứng dụng nén tệp của bên thứ ba.
  • Sao lưu các tệp và thư mục quan trọng. Bạn có thể sao lưu các tệp và thư mục quan trọng của mình sang một thiết bị lưu trữ cục bộ, như ổ cứng ngoài hoặc ổ đĩa flash, hoặc sang một dịch vụ lưu trữ đám mây khác, chẳng hạn như iCloud hoặc OneDrive.

Bằng cách thực hiện theo các bước trên, bạn có thể kiểm tra và giải phóng dung lượng tài khoản Google Workspace của mình, giúp đảm bảo rằng bạn luôn có đủ dung lượng để lưu trữ các tệp và thư mục quan trọng.