Hướng dẫn ký hợp đồng online trên trang ID.MATBAO.NET

Bước 1: Đăng nhập trang ID.MATBAO.NET, sau đó truy cập vào mục “Hợp đồng” theo hình sau:

Bước 2: Tại “Danh sách hợp đồng“, trạng thái hợp đồng “mới tạo” sẽ có mục “ký tên“:

Bước 3: Click chọn “ký tên” sau đó tiếp tục thực hiện theo hình ảnh lần lượt:

Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại di động của bạn khi đăng ký dịch vụ:

Thực hiện ký tên bằng 1 trong các cách sau:

  • Ký tên: ký trực tiếp
  • Tải lên: upload ảnh chữ ký sẵn có
  • Chữ ký của tôi: chọn chữ ký đã lưu trước đó

Sau xác nhận đồng ý này, quý khách đã hoàn tất việc ký hợp đồng. Vui lòng theo dõi quá trình cập nhật trạng thái hợp đồng vừa ký tại:

Chúc bạn thành công !!!