Hướng dẫn lập quyết định phát hành Hóa đơn điện tử

Sau khi kích hoạt dịch vụ thành công, bạn cần truy cập vào trang Hệ thống Hoá đơn điện tử để lập quyết định phát hành. Mục đích của việc lập Quyết định phát hành là để đăng ký phát hành hoá đơn với Cơ quan Thuế.

1. Lập quyết định phát hành Hóa đơn

Bạn sẽ lập quyết định phát hành hóa đơn điện tử theo các bước sau:

Bước 1: Trong mục “Đăng ký” bạn click chọn Quyết định. Nhấn Tạo mới để thêm mới Quyết định phát hành Hóa đơn điện tử.

Bước 2: Bạn sẽ nhập các thông tin như sau:

  • Tên đơn vị chủ quản: Nhập tên doanh nghiệp của bạn.
  • Mã số thuế: Nhập mã số thuế doanh nghiệp của bạn.
  • Số quyết định (*): Nhập số quyết định.
  • Giám đốc (*): Nhập tên Giám đốc.
  • Các danh mục còn lại bạn vui lòng điền vào theo thông tin của Doanh nghiệp của bạn. Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc bạn cần phải nhập vào.

Để tạo mới mẫu hóa đơn sẽ sử dụng. Bạn click vào “Tạo mới” (bên tay phải Điều 2):

Màn hình đăng ký loại hóa đơn phát hành sẽ được hiển thị, bạn nhập thông tin và nhấn “Lưu” để đăng ký mẫu số đã chọn. Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc bạn cần phải nhập vào.

Sau khi bạn chọn “Lưu” hệ thống sẽ quay về màn hình Thêm mới Quyết định. Mẫu số vừa đăng ký sẽ được hiển thị trong danh sách ở Điều 2.

Tiếp tục nhập thông tin tại: Điều 3, Điều 4, Điều 5, Nơi nhận, Thành phố.

Bước 3: Click chọn Lưu quyết định, bạn sẽ thấy thông báo “Tạo quyết định phát hành hóa đơn thành công”. Như vậy là bạn đã hoàn tất việc khởi tạo quyết định.

2. Chỉnh sửa/xóa/in quyết định Hóa đơn

Lưu ý: Bạn chỉ được chỉnh sửa thông tin của các quyết định mới tạo hoặc đã gửi cơ quan thuế nhưng chưa được chấp nhận. Bạn có thể sửa tất cả các thông tin về Quyết định phát hành trong hệ thống.

Để in quyết định phát hành, sau khi click xem chi tiết, quyết định phát hành sẽ hiển thị.

Click chọn In quyết định. Hộp thoại in sẽ xuất hiện:

Bạn cần In quyết định sau đó đóng dấu – ký tên của Cơ quan/ Doanh nghiệp và scan lại đưa vào file Word (.doc hoặc .docx) để gửi cho Cơ quan thuế.

Bạn có thể tham khảo thêm Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn qua mạng tại đây

Chúc bạn thành công!