Hướng dẫn mã hóa file PHP bằng Zend Guard

Nguyễn Thị Bích Vân 2 phút đọc

Trước tiên, chúng ta nên biết Zend Guard là một chương trình mã hóa file phổ biến và có bản quyền.

  • Kỹ thuật Zend giúp phát sinh ra các bytecode thay thế nội dung thật của file.
  • Góp phần cải thiện tốc độ website, đồng thời việc mã hóa nội dung file giúp nâng cao bảo mật dữ liệu.

Nào! Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các bước thao tác để thực hiện mã hóa 1 file PHP bằng Zend Guard (Trial Version: 6.0.0).

Bước 1:

Bạn có thể tải chương trình tại đây. Đồng thời hãy tiến hành cài đặt và khởi động chương trình.

Bước 2:

Trước tiên, ta phải tạo 1 Project bằng cách : File >>> New >>> Zend Guard Project.

zend-guard-1

Sau khi khai báo các thông tin liên quan đến Project cũng như chỉ định đường dẫn thư mục chứa file đã mã hóa (VD: D:TempZend) >>> Next.

Bước 3:

Tiếp theo, bạn chọn source nguồn cần mã hóa, ở đây chúng tôi ví dụ bằng file config.php vì file này chứa các khai báo database quan trọng của website/forum >>> Next.

zend-guard-4

Lưu ý: thư mục chứa file gốc với thư mục chứa file đã mã hóa phải khác nhau.

Ngoài cách mã hóa file, bạn còn có thể mã hóa cả thư mục chứa các files, thay vì chọn Add Files thì bạn chọn Add Folder.

Bước 4:

Bạn lựa chọn cấu hình cách thức mã hóa cho phiên bản PHP phù hợp với nhu cầu sử dụng.

zend-guard-2

Bước 5:

Nhấn nút Encode project như hình để bắt đầu tiến trình mã hóa:

zend-guard-3

Sau khi Encode thành công, chương trình sẽ tạo ra file có nội dung mã hóa tại Output Location: D:TempZend mà chúng ta đã khai báo trong thông tin Project.

zend-guard-6

Chúc bạn thành công !