Hướng dẫn quản lý Người dùng (Users) trong Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 1 phút đọc

Truy cập từ trang quản trị Microsoft 365 => Admin center => Teams. Hoặc truy cập bằng đường dẫn: https://admin.teams.microsoft.com/

Bạn có thể quản lý cài đặt hội thảo âm thanh, các chính sách được gán cho chúng, số điện thoại và các tính năng khác cho những người sử dụng Teams và Skype for Business trong tổ chức của bạn.

  • Chỉnh sửa các chính sách của người dùng:
  • Nhấp vào Tên hiện thị của người dùng để xem thêm các thông tin về: Tài khoản, Thoại, Lịch sử cuộc gọi, Chính sách.