Hướng dẫn quản lý tài khoản Users trên Plesk Hosting.

Bùi Trí Nhân 1 phút đọc

Bạn sở hữu một Hosting Plesk, bạn muốn quản lý tài khoản, thêm, sửa, tài khoản người dùng trên Hosting. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.

Sau khi đăng nhập vào Hosting bằng quyền quản trị Admin, các bạn chọn tab Users để vào trang quản lý người dùng.

Thêm User mới

Chọn Create User Account để thêm mới người dùng.

Điền đầy đủ thông tin ở những trường có dấu (*)

Sửa thông tin User

Sau khi thêm người dùng thành công, người dùng sẽ hiển thị ở ngoài danh sách. Bạn muốn sửa thông tin của người dùng nào thì nhấn trực tiếp vào tên của người dùng đó.

Bạn có thể tùy chỉnh thông tin người dùng hoặc xóa bỏ người theo hướng dẫn bằng hình ảnh bên dưới.

Như vậy các bạn đã nắm được các thao tác tạo và chỉnh sửa người dùng trên Hosting.