Hướng dẫn quản trị users – người dùng trên giao diện IREDADMIN

Phan Minh Ngà 2 phút đọc

Giới thiệu

IRED ADMIN là giao diện quản trị email đầy đủ tính năng cho phép bạn quản lý dịch vụ IredMail đã đăng ký. Nó cung cấp các tính năng như quản lý tài khoản,  quản lý bộ lọc, kiểm tra giao dịch Email,..v…v…v….

Sau đây là hướng dẫn quản trị User – Người dùng

Hướng dẫn thao tác

Cách đăng nhập vào mục quản lý users

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản quản trị của bạn vào đường dẫn: https://ired.mcloud.vn/admin

Chọn tiếp vào mục Domains and Accounts

Tại đây bạn sẽ thấy thông tin các tên miền email của bạn và bạn cần chọn vào tên miền email mà bạn đang muốn quản trị.

Chọn tiếp vào mục Users và đây là nơi bạn sẽ quản lý các user đã khởi tạo

Tạo user mới

Tại trang quản lý user bạn có thể chọn vào biểu tượng như hình bên dưới để tạo một user mới

Một bảng thông tin sẽ được hiện ra và bạn sẽ cần điền thông tin của user này

Cập nhật user đã khởi tạo

Để điều chỉnh sâu hơn cho user đã khởi tạo thì bạn có thể chọn vào user đã khởi tạo và sẽ có các danh mục có chức năng khác nhau như hình bên dưới

Bạn có thể tham khảo từng mục để có thể điều chỉnh như mong muốn sử dụng

General

Fowarding

Aliases

White/Blacklist

Spam Policy

Password

Advanced

Video hướng dẫn

Hiện tại bài viết này chưa có Video hướng dẫn, rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ cập nhật Video hướng dẫn cho bài viết này sớm nhất

Chúc bạn thao tác thành công