Hướng dẫn quản trị hosting cơ bản trên Plesk Panel

Nguyễn Thành Luân 4 phút đọc

Đăng nhập vào control panel của Plesk Panel

Để đăng nhập vào Plesk Panel, bạn có thể sử dụng tính năng được Mắt Bão tích hợp vào id.matbao.net. Hoặc có thể sử dụng thông tin (bao gồm username và password) được gửi về địa chỉ email của bạn.

Để sử dụng trang quản lý id.matbao.net bạn tham khảo tại đây.

Giao diện sau khi đăng nhập thành công :

Quản lý tập tin / thư mục trên Plesk Panel

Để quản lý tập tin hay thư mục có trên hosting, sau khi bạn đăng nhập vào hosting tìm đến “File Manager”.

Đây là giao diện quản lý của Plesk Panel

Hướng dẫn upoad dữ liệu lên hosting

Sau khi truy cập vào “File Manager” bạn click chọn “Upload” và chon file cần upload lên.

Sau khi upload thành công sẽ có giao diện như sau

Đây là file sau khi được upload lên hosting

Cách tạo thư mục

Để tạo thư mục mới, Trong giao diện “File Manager” chọn “New” sau đó chọn “Create Directory”.

Giao diện tạo thư mục hiện ra, bạn gõ tên thư mục cần tạo và click OK để hoàn tất.

Sau khi tạo được thư mục, bạn có thể thử Click vào tên thư mục để thử truy cập vào thư mục.

Xóa tập tin / thư mục :

Để xóa tập tin bạn chọn tập tin hoặc thư mục,  bạn Click chọn nó tại ô trống đầu thư mục hoặc tập tin. Sau đó, chọn “Remove” để xóa.

Giao diện xóa thư mục hiện ra, chọn Yes để xác nhận xóa.

Đổi tên tập tin / thư mục :

Để đổi tên thư mục, bạn click vào file hoặc thư mục cần đổi tên. Chọn Rename để đổi tên.

Giao diện đổi tên xuất hiện, nhập tên cần đổi và chon OK để thực hiện.

Nén tập tin / thư mục :

Để chọn nén các tập tin hay thư mục, bạn chọn các tập tin hoặc thư mục cần nén sau đó chọn “Add to Archive”

Giao diện nén xuất hiện, gõ tên tập mới sau khi nén và chọn OK để thực hiện.

Di chuyển tập tin / thư mục :

Để di chuyển tập tin và thư mục, bạn chọn các thư mục cần chuyển đi và chọn “Move”.

Giao diện Move xuất hiện, bạn chọn điểm đến và chọn OK để thực hiện.

Cách tạo database trên Plesk Panel

Quay lại giao diện Home và click chọn “Database”

Chọn “Add Database”.

Nhập các thông tin cần thiết và chọn OK để tạo Database.

Database sau khi khởi tạo xong sẽ có giao diện như sau

Tạo user kết nối FTP

Bạn quay lại home panel và chọn FTP Access

Giao diện FTP xuất hiện, bạn chọn “Add an FTP Account”.

Nhập các thông tin cần thiết và click OK để thực hiện

Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về kỹ thuật, quý khách có thể tạo ticket trực tiếp tại trang quản lý id.matbao.net hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số 19001830.

Chúc quý khách thành công.