Hướng dẫn remote vào Database MS SQL tại Mắt Bão bằng SQL Server Management

Nguyễn Thành Luân 1 phút đọc

Để remote vào Database MS SQL tại Mắt Bão đầu tiên bạn cần có SQL Server Management. Bạn có thể tham khảo bài viết sau để tải và cài đặt phần mềm này:

Sau khi đã cài đặt hoàn tất ta mở ứng dụng lên với giao diện như ảnh:Để lấy thông tin remote bạn Truy cập vào Quản trị hosting -> chọn mục Database

Sau đó chọn Connection Info

Sẽ hiển thị thông tin Database của bạn ở đây

Sau đó quay lại SQL Server Managenment và cấu hình kết nối theo như ảnh:

Khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn “Connect”. Kết nối thành công sẽ có giao diện như này

Bạn chỉ cần chọn đúng Database của mình sau đó thao tác xử lý theo nhu cầu của bạn.

Chúc các bạn thành công!