Hướng dẫn resize ổ cứng bằng công cụ Parted trên máy chủ ảo hóa VMware

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng công cụng Parted trên Linux để kiểm tra phân vùng sau đó thực hiện mount và resize ổ cứng trên các máy chủ Linux sử dụng công nghệ ảo hóa VMware.

Bài viết này sẽ sử dụng máy chủ Centos 7 để làm ví dụ – Server có ổ cứng 15 GB và được resize lên 30 GB.

 1. Cài đặt công cụ Parted lên Server yum install parted -y
 2. Kiểm tra ổ cứng và phân vùng
  Gõ lệnh lsblk
 3. Bắt đầu theo tác resize Disk.
  Gõ lệnh parted

  Nhập để mở Disk flag, chú ý đến dòng Disk /dev/sda: 32.2GB -> đây chính là giá trị END cần thiết để thao tác resize ổ cứng.

  Gõ lệnh resizepart 2 để kéo thêm 15 GB cho ổ cứng.

  Nhập giá trị END phía trên nhé sau đó dùng “q” để thoát.
 4. Dùng lại lệnh lsblk để kiểm tra nào, dung lượng đã tăng lên 30 GB – thao tác mount đã hoàn tất bây giờ sẽ tiến hành resize và apply.
 5. Dùng lệnh pvresize /dev/sda2 để cập nhật thêm 15GB cho phân vùng ổ sda2.
 6. Dùng lệnh lvresize -r -l+100%FREE [đường dẫn mount của phần vùng – ảnh bên dưới] kéo lên 30GB cho phần vùng centos-root –Lưu ý: Chọn đúng ổ cứng – phân vùng để tránh lỗi.
 7. Dùng lệnh df -h để kiểm tra lại – ổ cứng đã được tăng lên như vậy là đã thực hiện thành công.

Nguồn: https://docs.01.org/clearlinux/latest/guides/maintenance/increase-virtual-disk-size.html

https://askubuntu.com/questions/1078918/how-can-i-add-the-new-space-to-a-volume-group-after-resizing-partition