Hướng dẫn sao lưu dữ liệu Email bằng Microsoft Outlook 2013

Đặng Tuyệt Trí 2 phút đọc

Để sao lưu email trong Outlook 2013, hãy thực hiện theo các bước sau.

1. Mở Outlook của bạn, chọn File > Open & Export > Import/Export

2. Mục Import and Export Wizard sẽ bắt đầu chạy, chọn Export to a file, và ấn Next.

3. Chọn Outlook Data File (.pst), chọn Next.

4. Chọn tài khoản email mà bạn muốn sao lưu và nhớ chọn Include subfolders box. Thao tác này sẽ xuất nội dung tất cả các thư mục (Hộp thư đến, Hộp thư đi, Nháp, v.v..). Hoặc bạn có thể chọn một thư mục cụ thể để xuất, có thể là Hộp thư đến.

Lưu ý: Không thể chọn nhiều thư mục. Nếu bạn muốn sao lưu một vài thư mục, bạn sẽ phải lặp lại quá trình cho từng thư mục riêng lẻ.

5. Bản sao của tệp .pst của bạn vào vị trí mặc định theo đường dẫn:

        C:Users<username>DocumentsOutlook Filesbackup.pst.

Để lưu bản sao lưu Outlook của bạn đến nơi khác, hãy nhấp vào nút Browse, chọn vị trí mong muốn và nhấp vào OK.

Tùy chọn mặc định Replace duplicates with items exported sẽ lưu chồng lên file backup đã sao lưu trước đó.

6. Khi bạn sao lưu một tệp .pst mới, Outlook sẽ đề xuất bảo vệ bằng mật khẩu.

Nếu muốn bảo vệ bản sao lưu email không cho ai truy cập được, bạn nên điền mật khẩu. Hoặc bỏ trống nếu không cần thiết.

Như vậy, quá trình sau lưu dữ liệu email khi sử dụng Outlook 2013 sẽ hoàn tất.