Hướng dẫn sao lưu và khôi phục dữ liệu Website WordPress bằng công cụ WordPress Toolkits

Trần Ngọc Khánh 2 phút đọc

Nếu bạn cần thực hiện sao lưu lại website để khôi phục lại khi có thao tác thực hiện chỉnh sửa website, thay đổi giao diện website thì có thể thao tác thực hiện sao lưu và khôi phục lại website, trong bài viết này Mắt Bão sẽ hướng dẫn bạn cách làm điều đó.


Xác định và tìm website cần thực hiện

Bước đầu tiên bạn cần truy cập vào Hosting và vào mục WordPress tại Bộ công cụ WordPress

Ở mục Bộ công cụ WordPress nếu website của Quý khách chưa được hiển thị có thể thực hiện thao tác Quét để website được hiển thị.

Trường hợp thực hiện thao tác Quét không hiển thị được Website bạn có thể thực hiện thao tác tại mục Các tập tin tìm các tệp có tên .wp-toolkit-ignore trong thư mục website và thao tác xóa đi.

Thực hiện sao lưu

Để thực hiện sao lưu bạn có thể thao tác kích chọn vào mục Sao lưu / Khôi phục kích chọn Sao lưu và đợi tiến trình thực hiện Sao lưu hoàn tất.

Thực hiện khôi phục

Để thực hiện sao lưu bạn có thể thao tác kích chọn vào mục Sao lưu / Khôi phục và rê chuột vào bản sao lưu cần khôi phục thực hiện kích chọn vào biểu tượng và kích chọn Khôi phục đợi tiến trình khôi phục hoàn tất.

Thực hiện xóa các bản Sao lưu

Để tránh tình trạng các têp Sao lưu không còn sử dụng chiếm dung lượng lưu trữ bạn có thể thực hiện thao tác vào mục Sao lưu / Khôi phục và tích chọn vào các tệp sao lưu cần xóa kích chọn Xóa.