Hướng dẫn sử dụng các tính năng đặc biệt hỗ trợ cho WordPress trên Plesk

Trong bài này, Mắt Bão sẽ liệt kệ ra các tính năng đặc biệt của WordPress Toolkit đang hỗ trợ trên Cloud WordPress Hosting tại Mắt Bão như sau:

 

1. Information & Tools

 • 1/ Thay đổi tên của website
 • 2/ Login trực tiếp vào quản trị website WordPress
 • 3/ Sync dữ liệu qua website khác cùng hosting (addon)
 • 4/ Copy website hiện tại ra một website mới để chạy 2 website độc lập nhưng cùng dữ liệu, tuy nhiện bạn có thể chỉnh sửa lại nội dung website để phù hợp cho việt kinh doanh, quảng bá thương hiệu.
 • 5/ Quản lý dữ liệu website
 • 6/ Quản lý Backup/Restore website
 • 7/ Bật để cho phép Google index được với website của bạn, ngược thì là không cho phép.
 • 8/ Bật để mở chế độ cache ngay tại hosting (khuyến khích sử dụng)
 • 9/ Bật để website chuyển sang chế độ bảo trì thay vì sử dụng plugin trên WordPress
 • 10/ Bật để cấu hình debug các lỗi của website để quản trị viên dễ dàng nhận thấy để khắc phục (bạn có thể cấu hình chi tiết hơn tại phần setup)
 • 11/ Đặt password để truy cập vào website, thích hợp cho các website đang xây dựng hoạt website nội bộ.
 • 12/ Kiểm tra tính bảo mật của website, tại đây các bạn cũng có thể cấu hình bảo mật và hệ thống sẽ hoàn toàn làm việc đó thay bạn.
 • 13/ Kiểm tra update WordPress, Plugins, Template và bạn có thể tiến hành update ngay tại đây.

2. Plugins

Tại phần này, các bạn có thể quản lý Thêm/Bật/Tắt/Xóa các Plugins

3. Themes

Giống như tab Plugins, tại tab này, các bạn có thể quản lý Thêm/Bật/Tắt/Xóa các Template

4. Database

Tại tab này, các bạn có thể truy cập phpMyAdmin cho database hoặc thay đổi tên database username.

Leave A Comment?