Hướng dẫn sử dụng chức năng Attach A Resources trên dịch vụ Email 4B v2

Phan Minh Ngà 7 phút đọc

Attach A Resources là gì?

Đối với giao diện SmarterMail của dịch vụ Email 4B v2 , ngoài cung cấp một giao diện mail ổn định , dễ sử dụng thì còn có hỗ trợ người sử dụng các công cụ tốt nhất trong việc sử dụng mail và công cụ Share Resources – Chi sẻ tài nguyên là một trong số đó. 

Attach A Resources – Chi sẻ tài nguyên là công cụ được dùng để giúp người dùng trong cùng hệ thống chia sẻ với nhau các nội dung như : thư mục mail, lịch , danh bạ , task , notes,…v..v….giúp công việc của bạn và đồng nghiệp dễ dàng và linh hoạt hơn. 

Tổng quan

Cho dù bạn chia sẻ với ai đó thư mục, lịch ,..v..v… bạn đều sẽ nhận được  một bảng tùy chỉnh liên quan như sau :

Trong bảng thông tin trên , bạn cần lưu ý một số thông tin sau : 

  • Users : Bạn có thể chia sẻ cho một hoặc nhiều người tại mục này bằng cách điền địa chỉ mail của người dùng đó. 
  • Users Groups: tại đây bạn có thể chọn chia sẻ cho một trong các Group gồm nhiều địa chỉ mail mà bạn đã khởi tạo trước đó.  

Tương ứng với từng người và group được chia sẻ thì có các quyền tương ứng như sau : 

  • None: người được gán quyền này sẽ vẫn nhận được thông báo nhận được file chia sẻ nhưng sẽ không mở được nội dung được chia sẻ. 
  • Read Only : người được gán quyền này sẽ nhận được nội dung được chia sẻ nhưng chỉ có quyền xem các nội dung bên trong. 
  • Full: người được gán quyền này sẽ nhận được nội dung chia được chia sẻ và sẽ có đủ quyền thao tác như : copy , xóa , di chuyển ,..v..v..v… như là tài liệu của chính họ
  • Availability: đây là chức năng đặc biệt dùng cho mục Calendar , khi bạn chia sẻ lịch với ai đó được gán quyền này, người đó sẽ có thể xem được thời điểm bạn rãnh trong lịch nhưng không thể xem lịch sử các cuộc hẹn, sự kiện của bạn.

Để hiểu rõ hơn về và có thể sử dụng chức năng Share Resources , bạn có thể tiến hành tham khảo cách sử dụng chức năng chia sẻ tài nguyên hoặc kiểm tra nội dung được chia sẻ từ người khác trên Webmail như sau.

Cách sử dụng chức năng Attach A Resources

Chia sẻ Email Folders

Bước 1: Đăng nhập địa chỉ email mà bạn muốn chia sẻ thư mục

Bước 2: Bạn chọn “Setting” >>>>>>“Sharing” >>>> “Shared With Others” >>> “New “

Hoặc Bạn có thể thao tác theo các bước 1 >>> 2 >>> 3 >>> 4 như hình bên dưới:

Bước 3: Một bảng thông tin sẽ được hiện ra như sau :

Bạn có thể thêm người nhận thư mục và gán quyền tương ứng như thông tin mà Mắt Bão đã cung cấp ở đầu bài viết.

Nếu như Bạn vẫn chưa thao tác thành công thì có thể tham khảo Video ở dưới đây

Chia sẻ Contacts

Bạn có thể thao tác như sau để chia sẻ danh sách liên lạc đã khởi tạo  :

Bước 1: Tại mục Contacts , bạn chọn vào Contacts như hình bên dưới

Bước 2: Một bảng thông tin sẽ được hiện ra như sau :

Bạn có thể thêm người nhận thư mục và gán quyền tương ứng như thông tin mà Mắt Bão đã cung cấp ở đầu bài viết.

Nếu như Bạn vẫn chưa thao tác thành công thì có thể tham khảo Video ở dưới đây

Chia sẻ Calendars

Bạn có thể thao tác như sau để chia sẻ các lịch làm việc  :

Bước 1: Tại mục Calendars bạn thao tác chọn như hình bên dưới

Bước 2: Một bảng thông tin sẽ được hiện ra như sau :

Bạn có thể thêm người nhận thư mục và gán quyền tương ứng như thông tin mà Mắt Bão đã cung cấp ở đầu bài viết.

Nếu như Bạn vẫn chưa thao tác thành công thì có thể tham khảo Video ở dưới đây

Chia sẻ Task

Bạn có thể thao tác như sau để khởi tạo một Task công việc sau đó chia sẻ cho mọi người.

Bước 1 : Tại mục Task , bạn thao tác như sau để tạo Task và chia sẻ

Bước 2: Một bảng thông tin sẽ được hiện ra như sau :

Bạn có thể thêm người nhận thư mục và gán quyền tương ứng như thông tin mà Mắt Bão đã cung cấp ở đầu bài viết.

Nếu như Bạn vẫn chưa thao tác thành công thì có thể tham khảo Video ở dưới đây

Chia sẻ Note

Bạn có thể thao tác như sau để khởi tạo một Note – ghi chú sau đó chia sẻ cho mọi người.

Bước 1 : Tại mục Note , bạn thao tác như sau để tạo Note và chia sẻ

Bước 2: Một bảng thông tin sẽ được hiện ra như sau :

Bạn có thể thêm người nhận thư mục và gán quyền tương ứng như thông tin mà Mắt Bão đã cung cấp ở đầu bài viết.

Nếu như Bạn vẫn chưa thao tác thành công thì có thể tham khảo Video ở dưới đây

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email 4B v2 tại Mắt Bão.

Nếu bạn cần hướng dẫn trực tiếp bạn có thể gọi đến tổng đài kỹ thuật Mắt Bão – 1900 1830 để được hướng dẫn trực tiếp.