Hướng dẫn sử dụng chức năng Chat và tạo Group Chat trên trang quản trị Email 4B v2

Ngoài việc gửi và nhận mail trên Webmail thì trên gói dịch vụ Email 4B v2 còn hỗ trợ chức năng chat với người dùng trong cùng hệ thống.

Chức năng này hỗ trợ chat trực tiếp với người dùng khác hoặc có thể tạo một group chat với nhiều người dùng để trao đổi thông tin.

I/Giao diện và cách sử dụng

Bạn có thể truy cập trực tiếp tính năng trò chuyện ngay trên giao diện Webmail bằng cách sau

Khi có ai đó nhắn tin đến bạn thì chức năng này sẽ hiển thị thêm con số màu đỏ bên trên. Sau khi nhấn vào biểu tượng chat thì sẽ có một bảng mới hiện ra:

Tại đây bạn chỉ cần lưu ý các trạng thái của người dùng như :

  • Available: Đang sẵn sàng nhận tin nhắn và trả lời tin nhắn. Các thành viên khác trong cùng hệ thống đang bật trạng thái này cũng sẽ thấy được bạn trên danh sách chat
  • Away: Bạn đã đăng nhập vào Webmail và Chat nhưng chưa thể phản hồi ngay lập tức.
  • Do Not Disturb: Bạn đã đăng nhập vào trò chuyện nhưng đang bận
  • Offline: Bạn chưa đăng nhập vào Webmail và chat. Địa chỉ của bạn sẽ xuất hiện trên danh sách nhưng sẽ được làm mờ đi.

Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện bạn cũng có thể gửi các file , tập tin cho người khác :

II/ Tạo một group chat với nhiều người

Ngoài việc trò chuyện với từng người dùng khác trong hệ thống, bạn có thể tạo một nhóm chat với nhiều người dùng tương tự như các ứng dụng chat như Messenger , Zalo, Skype,..v..v..v…để trao đổi công việc một cách hiệu quả.

Xin lưu ý : Group chat chỉ được khởi tạo từ phía người quản trị, cách thao tác như sau :

Bước 1: Tuy cập vào địa chỉ mail quản trị và chọn vào mục Domain Settings

Bước 2: Chọn vào mục Accounts>> Chọn qua tab Alias ( xem hình ảnh bên dưới)

Bước 3: Chọn vào mục New sẽ hiển thị một tab mới có thông tin như sau :

Để tạo một Group chat với nhiều người , bạn có thể thao tác như sau:

Sau đó bạn chọn vào Save để hoàn tất cấu hình và bạn có thể mở lại biểu tượng trò chuyện để kiểm tra lại Group vừa khởi tạo:

Chúc bạn thao tác thành công!

Leave A Comment?