Hướng dẫn sử dụng cơ bản quản trị dịch vụ Email4B v2

Trần Văn Nhân 6 phút đọc

1/ Giới thiệu

Dịch vụ Email4B v2 là dịch vụ email cao cấp cho doanh nghiệp có nhu cầu gửi và nhận email theo tên miền riêng, tạo dựng thương hiệu với Logo riêng của Doanh nghiệp trên giao diện Web. Dịch vụ này được cài đặt và vận hành trên máy chủ Windows Server 2019 bản quyền với ổ cứng 100% SSD Enterprise.


Dãy IP sử dụng chuyên biệt, được đưa vào sử dụng riêng cho việc giao dịch Email trong nhiều năm liền, có độ tin cậy cao ở cả trong nước và quốc tế, sẽ tăng khả năng Email giao dịch thành công và hạn chế rơi vào thư mục Spam hoặc thư rác.


Tích hợp bộ lọc SAP v2 giúp ngăn ngừa đến 99.9% mối nguy hại như thư rác (Spam); vi-rút, mã độc (Malware) và mạo danh lừa đảo (Phishing) thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), được xác thực và khuyến nghị bởi Microsoft.

Sau đây là tổng hợp bài viết hướng dẫn sử dụng các tính năng quản trị cơ bản trên dịch vụ Email4B v2.

2/ Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng cơ bản tính năng quản trị General – Email 4Bv2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị General tại đây.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản tính năng quản trị Account – Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Account tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Mailing list – Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Mailing list tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản trị Content Filtering – Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Content Filtering tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Autoresponder – Email4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Autoresponder tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Xác thực hai bước – 2-Step Authentication – Email4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị 2-Step Authentication tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiếp Email – Forwarding – Email4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Forwarding tại đây.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Attach A Resources trên dịch vụ Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Attach A Resources tại đây.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Notes – Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Notes tại đây.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Calendar – Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Calendar tại đây.

Hướng dẫn sử dụng chức năng Tasks – Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Tasks tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng News Feed – Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị News Feed tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản trị Event – Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Event tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng File Storage trên dịch vụ Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị File Storage tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Kết nối – Connectivity – Email4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Connectivity tại đây.

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản trị Folder Auto Clean – Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng cơ bản tính năng quản trị Folder Auto Clean tại đây.

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook – Email4B v2

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook tại đây.

Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Outlook trên điện thoại IPhone – Email4B v2

Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Outlook trên điện thoại IPhone tại đây.

Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Email trên điện thoại Android – Email4B v2

Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Email trên điện thoại Android tại đây.