Hướng dẫn quản lý dịch vụ Email Connector tại trang id.matbao.net

Phan Minh Ngà 2 phút đọc

Sau khi bạn đăng ký dịch vụ Email Connector tại Mắt Bão để sử dụng song song với hai hệ thống Microsoft 365 hoăc Google Workspace thì bạn hoàn toàn có thể dùng công cụ quản lý Email Connector đã được chúng tôi tích hợp sẵn trên trang id.matbao.net để khởi tạo tài khoản Email Connector sử dụng. Sau đây là các bước thao tác

Đăng nhập tài khoản quản lý dịch vụ

Bạn cần đăng nhập vào trang https://id.matbao.net bằng tài khoản ID Mắt Bão đăng ký dịch vụ Email Connector của bạn. Nếu bạn không nhớ thông tin mật khẩu thì bạn có thể thao tác theo hướng dẫn tại đây để lấy lại mật khẩu đăng nhập

Tại trang chủ, bạn chọn mục Dịch vụ khác>> Chọn Quản lý dịch vụ khác>> Chọn dịch vụ Email Connector của bạn 

Như hình trên thì chúng tôi đang có dịch vụ Email Connector Google Workspace. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Microsoft 365 thì tên dịch vụ sẽ là Email Connector  Microsoft 365.

Chọn vào Bảng Điều Khiển

Khởi tạo địa chỉ Email Connector hoặc Email Pro v3

Tạo địa chỉ Email Pro v3

Phần quản lý địa chỉ Email Pro v3 sẽ có những tính năng chính như:
 • Thêm địa chỉ mail
 • Đổi mật khẩu
 • Xóa địa chỉ mail
 • Khóa địa chỉ mail
 • Truy cập nhanh quản trị cPanel

Tạo địa chỉ Microsoft 365 hoặc Google Workspace

Phần quản lý người dùng Google Workspace/Microsoft 365 có những tính năng chính như:
 • Thêm 1 người dùng
 • Thêm nhiều người dùng
 • Thay đổi thông tin người dùng
 • Đổi mật khẩu
 • Xóa người dùng
 • Khóa người dùng
 • Truy cập nhanh trang Admin Microsoft 365 hoặc Google Workspace
Bạn có thể tham khảo Video Clip hướng dẫn thao tác bên dưới
Chúc bạn thao tác thành công