Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý công việc trong ứng dụng Teams

Nguyễn Đức Mạnh 1 phút đọc

Từ giao diện chính của Teams – chọn một kênh cần thêm kế hoạch – thêm tab – chọn Planner

Chọn tạo kế hoạch mới và thêm tên cho kế hoạch – nhấn lưuVới bảng thảo luận trình lập kế hoạch, bạn có thể:
Thêm một tác vụ hoặc thêm một bộ chưa mới.Nhấn vào một tác vụ ta có thể tùy chỉnh tác vụ đó
• Thêm người được phân công
• Thêm tiến độ
• Độ ưu tiên
• Ngày bắt đầu và hết hạn
• Ghi chúVào mục biểu đồ để quan sát trạng thái của tác vụ