Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cloud Server trên ID.MATBAO.NET

Nguyễn Thành Luân 3 phút đọc

Hiện Mắt Bão đã tích hợp các tính năng quản lý dịch vụ CloudServer vào trang id.matbao.net. Sau đây là hướng dẫn sử dụng nút tác vụ : Stop, Start, Restart, Reset mật khẩu và Reload OS. của dịch vụ  Cloud Server :

  • Bước 1 :Bạn truy cập trang id.matbao.net (Vui lòng xem hướng dẫn cách đăng nhập tại đây).
  • Bước 2: Click vào mục “Cloud Server” và click trực tiếp vào dịch vụ Cloud Server mà bạn đang muốn thực hiện.
  • Bạn đã kết nối vào dịch vụ Cloud Server trên id.matbao.net như hình bên dưới
  • Nút chức năng “Stop”: Được dùng khi bạn muốn ngừng hoạt động máy chủ. Sau khi bạn click “Đồng ý ” máy chủ sẽ tạm ngừng hoạt động.
  • Nút chức năng “Start” : Được dùng khi bạn cần mở lại hoạt động của máy chủ . Sau khi bạn click “Đồng ý ” máy chủ sẽ hoạt động.
  • Nút chức năng “Restart”: Được dùng khi bạn cần cần khởi động lại máy chủ (Reboot). Sau khi bạn click “Đồng ý ” quá trình Restart máy chủ sẽ bắt đầu thực hiện.
  • Nút chức năng “Reset mật khẩu”: Được dùng khi bạn cần lấy lại thông tin quản trị máy chủ (thông tin Remote Desktop / SSH). Sau khi bạn click “Đồng ý ” thì thông tin quản trị máy chủ sẽ gửi về email liên hệ chính của bạn khi đăng ký dịch vụ tại Mắt Bão.
  • Nội dung email gửi đến cho bạn sẽ có IP Cloud Server, Tài khoản quản trị Cloud Server và mật khẩu quản trị Cloud Server, như hình bên dưới:
  • Nút chức năng “Reload OS”: Được dùng khi bạn cần cài đặt lại hệ điều hành cho máy chủ. Bạn sẽ chọn hệ điều hành trong mục “Chọn template VPS” và click “Reload” để thực hiện.

*Lưu ý:
– Thời gian dự kiến quá trình Reload OS hoàn tất trong vòng 30 phút quý khách vui lòng tránh nhấn vào nút Reload OS nhiều lần liên tiếp dẫn đến lỗi tiến trình, và khi hoàn tất quý khách sẽ nhận được email có thông tin quản trị máy chủ mới.
– Các tiến trình Stop, Start, Restart, Reset mật khẩu khi hoàn tất sẽ có thông báo như hình sau :

Chúc các bạn thành công!!!.