Hướng dẫn sử dụng Mailing list dịch vụ Email4B

Trần Thế Vinh 3 phút đọc

Mailing list là tính năng cho phép bạn sử dụng một địa chỉ email để đại diện (địa chỉ định danh) cho nhiều địa chỉ email trong mailing list.

Ví dụ địa chỉ list@domain.ltd để đại diện, bao gồm các thành viên trong list như user1@domain.ltd, user2@domain.ltd, user3@domain.ltd. Khi bạn gửi thư vào địa chỉ list@domain.ltd thì các thành viên trong mail list sẽ đồng loạt cùng nhận được 1 lá thư.

Các bước thực hiện khởi tạo Mailing list như sau:

Bước 1: Đăng nhập quản trị Email4B

 • Đường dẫn: https://svXXdXX.emailserver.vn:444 (Thông số XX sẽ được cung cấp sau khi đăng ký dịch vụ Email4B)
 • Truy cập bằng user quản trị

Bước 2: Chọn Mailing list > New

Bước 3: Tại mục Settings, điền tên mail list như hình bên dưới

 • List address: all – Tương ứng mới mail list là all@matbao.wiki
 • Điền thông tin mô tả (có thể bỏ trống)
 • Chọn Save and Close để lưu mail list all@matbao.wiki đã khởi tạo.

Bước 4: Thêm danh sách thành viên vào mail list

Cách 1: Chọn Members > New

 • Điền địa chỉ email thành viên tại ô Email address và Real name như hình bên dưới.
 • Chọn Save and Close để lưu thành viên đã thêm vào mail list

Cách 2:

Bước 1: Lấy tệp tin mẫu của danh sách thành viên

 • Chọn Members > Chọn mũi tên    bên tay phải > Export > ta có được tệp tin mẫu members.csv

Bước 2: Thêm thành viên vào tệp danh sách thành viên members.csv

 • Mở tệp tin members.csv vừa tải về bằng phần mềm Excel
 • Điền danh sách thành viên vào tệp tin danh sách thành viên members.csv vào lưu lại

Bước 3: Nhập danh sách thành viên

 • Chọn Import
 • Chọn Chọn tệp > chọn tệp members.csv
 • Chọn Import

– Hiển thị đã thêm được thành viên vào mail list all@matbao.wiki thành công

Chúc bạn thành công trong việc thực hiện tạo và thêm danh sách thành viên mailing list trên hệ thống Email4B.