Hướng dẫn sử dụng Meeting Online trong Teams

Tạo một cuộc họp online


Từ giao diện chính của Teams vào mục lịch – Cuộc họp mới

Điền thông tin cuộc họp – Lưu
Nếu muốn mới người ngoài tổ chức mở mục thêm người dự hãy thêm mail của người bạn muốn mờiTham gia và chia sẻ file trong họp online


A.Tham gia vào họp online
Từ giao diện chính của Teams vào mục lịch – chọn cuộc họp và nhấn tham gia

Tùy Chỉnh cài đặt trước khi tham gia cuộc họp (bật/tắt camera, bật/tắt micro, bật/tắt âm thanh…) – nhấn Tham gia ngay

 

Chia sẻ màn hình hoặc powerpoint khi họp onlineCài đặt các mục khác
Hiển thị các cài đặt thiết bị :có thể tùy chỉnh loa , micro hoặc camera .Ngoài ra có thể bật/tắt các chức năng riêng tư
Bắt đầu ghi : ghi âm nội dung họp

B.Chia sẻ file khi họp online
Từ giao diện họp online – hiển thị trò chuyện – file đính kèm – chọn nơi tải file lên cuộc họp (từ máy tính hoặc onedrive)

Leave A Comment?