Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams

1. Hướng dẫn thêm tên miền vào dịch vụ Microsoft 365 (Admin)
Vào trang https://admin.microsoft.com/

Từ trang quản trị -> Nhấn vào hiển thị tất cả

Nhấn vào mục thiết đặt -> miền -> thêm miềnNhập tên miền -> sử dụng miền này

Sao chép giá trị TXT

Trường hợp 1: nếu tên miền thuộc sự quản lý ở Mắt Bão – Đăng nhập vào trang id.matbao.net – Tên miền

Chọn tên miền cần thêmTừ giao diện chính của tên miền – quản lý tên miền

Điền giá trị txt – Thêm bản ghi
• mục host điền giá trị : @
• mục loại chọn TXT
• mục giá trị điền giá trị txt từ Microsoft

 


Quay trở lại trang tạo tên miền của Microsoft nhấn xác minh

Nhấn tiếp tục

Nhấn tiếp tục

Hoàn tất thêm tên miền

Trường hợp 2 : Nếu tên miền sử dụng máy chủ phân giải tên miền (Nameserver) không thuộc Mắt Bão – sao chép giá trị của bản ghi TXT gửi đến  nhà cung cấp quản lý DNS của quý khách để cấu hình.Sau khi quý khách cấu hình bản ghi thành công nhấn xác minh và làm các bước tiếp theo tương tự như trường hợp 1


2. Hướng dẫn tạo tài khoản
Vào trang https://admin.microsoft.com/Vào mục người dùng -> Người dùng hiện hoạt -> thêm người dùng

Nhập các thông tin cơ bản -> tiếp tục


Gán giấy phép cho tài khoản mới hoặc không -> tiếp tụcCài đặt tùy chọn có thể bổ sung hồ sơ cho tài khoản hoặc gán quyền truy cập quản trị cho tài khoản (admin) -> tiếp theo

Xem xét lại các thông tin đã điền trước đó ( thể thể chỉnh sửa) – hoàn tất việc thêm3. Hướng dẫn sử dụng Teams (Người dùng)

Truy cập vào https://teams.microsoft.com/

Chọn hình thức sử dụng (Teams có thể sử dụng trên web hoặc tải app về Windows/MACOS để sử dụng)4. Tạo cuộc trò chuyện mới
Từ giao diện chính của Teams nhấn vào Trò chuyện – Cuộc trò chuyện mớiNhập địa chỉ mail của người mà bạn muốn thêm vào cuộc trò truyện mới (có thể add một hoặc nhiều địa chỉ).5. Tham gia hoặc tạo nhóm
Tạo nhóm
Từ giao diện chính của Teams nhấn vào Nhóm – Tham gia hoặc tạo một nhómTừ giao diện tham gia hoặc tạo nhóm – nhấn tạo nhómLựa chọn mục tạo nhóm
• Tạo nhóm từ đầu

Lựa chọn loại nhóm muốn tạoĐặt tên cho nhóm -> Tạo

Thêm thành viên cho nhóm của bạn ( có thể bỏ qua và thêm sau)

• Tạo từ nhóm hoặc đội office 365 sẵn có
Tạo từ nhóm : tạo ra một bản sao với cấu hình như nhóm đã từng tạo (có thể chỉnh sửa)
Từ đội microsoft : tạo từ một nhóm có trên microsoft


6. Chia sẽ file trong nhóm
Cách 1: Từ giao diện chính trên Teams – Nhóm – Chọn nhóm và kênh cần chia sẻ file – Tệp đính kèm .Ghi chú file (không bắt buộc), nếu muốn tag một hay nhiều người vào ghi chú nhấn @ + tên người mình muốn tag vào fileCách 2: Từ giao diện chính trên Teams – Nhóm – Chọn nhóm và kênh cần chia sẽ file – Tệp – Tải lên

7. Tạo một cuộc họp online
Từ giao diện chính của Teams vào mục lịch – Cuộc họp mớiĐiền thông tin cuộc họp – Lưu
Nếu muốn mới người ngoài tổ chức mở mục thêm người dự hãy thêm mail của người bạn muốn mời8. Tham gia và chia sẻ file trong họp online
Tham gia vào họp online
Từ giao diện chính của Teams vào mục lịch – chọn cuộc họp và nhấn tham gia

Tùy Chỉnh cài đặt trước khi tham gia cuộc họp (bật/tắt camera, bật/tắt micro, bật/tắt âm thanh…) – nhấn Tham gia ngay

Chia sẻ file khi họp online
Từ giao diện họp online – hiển thị trò chuyện – file đính kèm – chọn nơi tải file lên cuộc họp (từ máy tính hoặc onedrive)

9. Tạo một sự kiện trực tiếp
Từ giao diện chính của teams vào mục lịch – show more – sự kiện trực tiếp

Điền các thông tin trên giao diện sự kiện trực tiếp – Tiếp theo


Chọn quyền truy cập vào sự kiện trực tiếp
Mọi người và nhóm : Chỉ những người được chỉ định mới có thể tham gia sự kiện trực tiếp
Cấp toàn tổ chức: toàn bộ tài khoản trong tổ chức đều có thể tham gia sự kiện trực tiếp
Công khai : tất cả mọi người có thể tham gia vào sự kiện trực tiếpCó thể lấy link liên kết chia sẻ để gửi đến các tài khoản để tham gia vào live event.10. Tính năng gọi điện trong Teams
Từ giao diện chính của Teams – Cuộc Gọi


Thêm vào số quay nhanh : thêm vào mail bạn thường hay liên hê
Nhóm mới : tạo nhóm và thêm người liên hệ vào nhóm (như tạo danh bạ) để dễ dàng tìm thấy người cần liên hệ
Thực hiện cuộc gọi – điền mail muốn liên hệ (thể thể thêm nhiều mail trong một cuộc gọi) – chọn gọi hoặc gọi video

Leave A Comment?