Hướng dẫn sử dụng NodeJS trên máy chủ Linux sử dụng cPanel

Nguyễn Thành Luân 4 phút đọc

Với cPanel hiện này đã hỗ trợ triển khai ứng dụng NodeJS, bài viết này sẽ hướng dẫn cơ bản triển khai và xử lý lỗi cho một ứng dụng NodeJS

Tạo môi trường NodeJS trên cPanel  và cài đặt Package:

Bước 1: Truy cập cPanel, tìm “Software” và chọn “Setup Nodejs App”.

Bước 2: Chọn “Create Application”.

Bước 3: Giao diện cấu hình của NodeJS App.

  • js Version: Có thể thay đổi Version tùy theo mã nguồn sắp cài đặt.
  • Application root: Đường dẫn gốc đến thư mục lưu trữ các trang NodeJS.
  • Application Startup File: Nơi khai báo tập tin khởi động của NodeJS.

Sau khi đã khai báo đầy đủ thông và chọn đúng version NodeJS chọn “Create” để khởi tạo.

Bước 4: Sau khi chọn “Create” sẽ có một thông báo quan trọng “Enter to the virtual enviroment” sẽ cung cấp lệnh để khởi chạy. Copy lệnh này lại để chuẩn bị khởi chạy bằng “Terminal”.

Bước 5: Khởi chạy “Terminal” trong “Advenced”. Nếu không có “Terminal” có thể liên hệ nhà cung cấp dịch vụ CloudHosting để được add thêm tính năng này.

Bước 6 : Cài đặt Package vào Node JS

Trước tiên phải chạy câu lệnh nhận được ở Bước 4

Gõ lệnh “npm init” để khởi tạo Package của NodeJS. Nhập tên của Package hoặc không nhập thì mặc định sẽ lấy tên của ứng dụng.

Sau khi cài đặt xong sẽ hiển thị kết quả như ảnh:

Tiến hành cài đặt các Package ví dụ như Mongoose, express, path,….

Sau khi cài đặt hoàn tất sẽ hiển thị kết quả cài đặt các version của Package.

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước tạo môi trường và cài đặt website NodeJS tại Mắt Bão.

Lưu ý: Khi đã cài đặt NodeJS lên hosting thì file .htaccess trong thư mục /public_html sẽ chuyển hướng sang chạy NodeJS.

Kiểm tra và xử lý lỗi phát sinh

Bước 1: Truy cập vào NodeJS App.
Bước 2: Chọn vào mục chỉnh sửa (hình cây viết) của website cần kiểm tra

Bước 3: Chọn các mẫu kiểm tra có sẵn để xem có lỗi phát sinh hay không.

Bước 4: Sau khi chạy chạy hoàn tất Script sẽ có thông báo như sau.

Kiểm tra phần log NodeJS nếu báo lỗi bằng ký tự “^” như ảnh thì nguyên nhân là do mã nguồn, bạn vui lòng kiểm tra lại các cấu hình liên quan

Lưu ý: Sau khi thực hiện bất kỳ thao tác nào (chỉnh sửa mã nguồn, thay đổi version, cài đặt Package…) phải thực hiện thao tác “Restart”  NodeJS App.

Nếu bạn thao tác restart bị lỗi :

Bạn chỉ cần truy cập vào : thư mục lưu trữ môi trường ảo của NodeJS (trong bài viết này là nodevenv) –> chọn thư mục ứng dụng (Project) –> xóa hoặc đổi tên tập tin .lock

Cài đặt ứng dụng đầu tiên với Nodejs

Tạo file main.js với nội dung:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
    res.end('Hello Node.js');
}).listen(3000, "127.0.0.1");
console.log('Server running at http://127.0.0.1:3000');

Bước tiếp theo chúng ta lại mở cửa sổ Node.js Command Prompt lên và gõ dòng lệnh để thực thi file main.js này

node main.js

Và sẽ được kết quả dòng chữ Server running at http://127.0.0.1:3000 sẽ hiện lên ở Node.js Command Prompt. Bạn có thể mở trình duyệt lên và gõ http://127.0.0.1:3000 sẽ thấy kết quả hiển thị ra màn hình dòng chữ “Hello Node.js” là thành công.

Bài viết này giới thiệu về Nodejs cũng như các cài đặt và chạy một ứng dụng cơ bản.

Chúc bạn thành công