Hướng dẫn sử dụng OneDrive

OneDrive cho phép bạn lưu trữ các tệp cá nhân ở cùng một nơi, chia sẻ tệp với những người khác và truy nhập tệp từ mọi thiết bị có kết nối Internet.

Bạn vui lòng xem video hướng dẫn sử dụng

Phần 1:

Phần 2: