Hướng dẫn sử dụng plugin WP Mail SMTP

WP Mail SMTP là một plugin được phát triển bởi đội ngũ WPForms. Plugin này cấu hình lại chức năng PHP wp_mail() để sử dụng giao thức SMTP của các nhà cung cấp dịch vụ Email.

WP MAIL SMTP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Plugin WP Mail SMTP cho phép bạn dễ dàng cấu hình lại hàm wp_mail() để sử dụng nhà cung cấp SMTP đáng tin cậy. Điều này giúp bạn khắc phục tất cả các vấn đề về WordPress không gửi được email.

Plugin WP Mail SMTP bao gồm 04 tùy chọn thiết lập SMTP khác nhau:

  • Mailgun SMTP
  • SendGrid SMTP
  • Gmail SMTP
  • Tất cả các SMTP khác

1. MAILGUN SMTP

Mailgun SMTP là nhà cung cấp dịch vụ SMTP phổ biến cho phép bạn gửi số lượng lớn email. Họ cho phép bạn gửi 10.000 email đầu tiên miễn phí mỗi tháng.

Plugin WP Mail SMTP cung cấp tích hợp riêng với MailGun. Tất cả bạn phải làm là kết nối tài khoản Mailgun của bạn và bạn sẽ cải thiện khả năng gửi email của mình.

Hướng dẫn cài đặt MailGun cho WP Mail SMTP

2. SENDGRID SMTP

SendGrid có gói SMTP miễn phí mà bạn có thể sử dụng để gửi tối đa 100 email mỗi ngày. Với việc tích hợp SendGrid SMTP, bạn có thể dễ dàng và an toàn thiết lập SendGrid SMTP trên trang web WordPress của mình.

Hướng dẫn cài đặt SendGrid cho WP Mail SMTP

3. GMAIL SMTP

Thông thường các blogger và chủ doanh nghiệp nhỏ không muốn sử dụng dịch vụ SMTP của bên thứ ba. Bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail hoặc G Suite của mình cho các email SMTP. Điều này cho phép bạn sử dụng địa chỉ email chuyên nghiệp của bạn và cải thiện khả năng gửi email.

Không giống như các plugin Gmail SMTP khác, tùy chọn Gmail SMTP của chúng tôi sử dụng OAuth để xác thực tài khoản Google của bạn, giữ thông tin đăng nhập của bạn an toàn 100%.

Hướng dẫn cài đặt Gmail cho WP Mail SMTP

4. SMTP KHÁC

Plugin WP Mail SMTP cũng hoạt động với tất cả các dịch vụ email chính như Gmail, Yahoo, Outlook, Microsoft Livebất kỳ dịch vụ gửi email nào khác cung cấp SMTP.

Bạn có thể cài đặt các tùy chọn sau:

  • Chỉ định máy chủ SMTP.
  • Chỉ định một cổng SMTP.
  • Chọn mã hóa SSL / TLS.
  • Chọn sử dụng xác thực SMTP hay không.
  • Chỉ định tên người dùng và mật khẩu SMTP.
  • WP Mail SMTP cũng cung cấp cho bạn tùy chọn chèn mật khẩu vào tệp wp-config.php, vì vậy nó không hiển thị trong cài đặt WordPress của bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn thấy plugin WP Mail SMTP hữu ích.

Tagged: