Hướng dẫn sử dụng Skype for Business cơ bản

Một cách siêu hiệu quả để nhanh chóng kết nối với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh! Skype for Business bao gồm IM, gọi điện, gọi video, chia sẻ và cộng tác, tất cả đều nằm trong một gói.

Video clip hướng dẫn sử dụng:


20/05/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.