Hướng dẫn quản trị mail cơ bản trên hệ thống Icewarp

Trần Thế Vinh 27/05/2020 226 lượt xem

 

Bài viết sau đây Mắt Bão sẽ liệt kê các thao tác có trong trang quản trị mail trên hệ thống Icewarp mà bạn sẽ cần đến, bạn có thể hiểu hơn và dễ sử dụng hơn thông qua bài viết này.

1/ Khởi tạo Email:

Trên trang giao diện chính của tài khoản quản trị, bạn có thể thực hiện khởi tạo các địa chỉ Email mới ở mục New User

Bạn nhập các thông tin cần thiết khi khởi tạo Email mới :

 • Alias : Bí danh của địa chỉ Email
 • Phone : Số điện thoại của địa chỉ Email ( Có hoặc không )
 • Username : Tên người dùng hiển thị trên phía người nhận
 • Name : Tên người sử dụng
 • Password : Bạn nên đặt mật khẩu tối đa 8 kí tự ( bao gồm kí tự viết hoa, kí tự viết thường, số và kí tự đặc biệt ) để đảm bảo mật khẩu của bạn luôn trong trạng thái bảo mật.

2/ Cấu hình Forward :

Chức năng Forward có thể giúp bạn quản lý các lá mail vào ra của các tài khoản mail đang sử dụng thông qua một địa chỉ Email cố định mà bạn cấu hình.

Trên trang giao diện chính, bạn cần click vào địa chỉ Email muốn cấu hình

Sau khi chọn địa chỉ Email cần cấu hình, bạn chọn qua Tab Mail và cấu hình một trong ba mục sau

 • Forward to : Cấu hình chuyển hướng cả chiều nhận và chiều gửi
 • Copy incoming mail : Cấu hình chuyển hướng chiều nhận
 • Copy outgoing mail : Cấu hình chuyển hướng chiều gửi

3/ Cấu hình Responder :

Chức năng Responder có thể giúp bạn cấu hình trả lời tự động trong trường hợp bạn đi công tác hoặc bạn không tiện để trả lời Email

Trên trang giao diện chính, bạn cần click vào địa chỉ Email muốn cấu hình.

Sau khi chọn địa chỉ Email cần cấu hình, bạn chọn qua Tab Mail và bạn sẽ cấu hình ở mục Responder 

 • Mode : Bạn sẽ bật chế độ Respond Always
 • From (yyyy/mm/dd): Thời gian bắt đầu trả lời mail tự động
 • To (yyyy/mm/dd) : Thời gian kết thúc trả lời mail tự động

Sau khi đã cấu hình các cài đặt cần thiết, bạn click vào phần Message… để nhập nội dung Email trả lời tự động

4/ Thông số giới hạn :

Ở trang quản trị mail, bạn có thể cấu hình một số thông số giới hạn cho các địa chỉ Email

Trên trang giao diện chính, bạn chọn mục Settings và chọn tab Limit

 • Account size: Bạn có thể set up dung lượng sử dụng của tất cả các địa chỉ Email
 • Max message size: Bạn có thể set up kích thước tối đa của một lá mail
 • Send out data limit per day: Bạn có thể set up dung lượng tối đa Email gửi đi trong một ngày
 • Send out messages limit (#/Day): Bạn có thể set up số lá mail tối đa được gửi trong một ngày của tất cả các địa chỉ Email

Chúc bạn có những trải nghiệm thật tốt về dịch vụ Mail ở Mắt Bão.


Bài viết liên quan