Hướng dẫn sử dụng tính năng Address Importer – Email Pro v3

Trần Thế Vinh 28/05/2020 127 lượt xem

 

Giới thiệu

Adress Importer có thể được sử dụng để tạo nhiều địa chỉ email hoặc chuyển tiếp trong tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có 100 nhân viên trong văn phòng của mình và bạn muốn mỗi nhân viên có một địa chỉ email, sau đó nếu bạn có một danh sách địa chỉ email của nhân viên, thì trong vòng hai lần nhấp, bạn có thể tạo bao nhiêu tài khoản email nếu cần. Trình nhập địa chỉ cPanel hỗ trợ hai loại nhập dữ liệu, Bảng tính Excel (.xls) hoặc bảng giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.csv). Bạn cũng có thể sử dụng giao diện này nhập danh sách chuyển tiếp email.

Hướng dẫn sử dụng

Nhập địa chỉ email (Email Accounts):

Để nhập danh sách user mail có sẵn có thể thao tác như sau:

Bước 1: Mở tính năng Adress Importer cPanel bằng cách nhấp vào liên kết Adress Importer được tìm thấy trong phần Email.

Bước 2: Chọn E-mail Accounts trong phần Select what you would like to import.

Bước 3: Bấm Chose File để duyệt và chọn tệp Bảng tính Excel hoặc tệp CSV của bạn. Nếu bạn đã chọn tệp XLS, thì cPanel sẽ chỉ yêu cầu coi hàng đầu tiên là tiêu đề cột, nếu có, sau đó chọn hộp kiểm Treat first row as column headers.

Nếu bạn đã chọn tệp CSV, thì cPanel sẽ yêu cầu dấu phân cách. Trong hầu hết các trường hợp, đó là Dấu phẩy, chọn cái bạn có và Nhấp vào nút NEXT.

Lưu ý : Bạn có thể xem ảnh chụp màn hình ví dụ bên dưới. Bạn có thể tạo bảng tính bằng Microsoft Excel và lưu bảng tính bằng .xls hoặc .csv trong menu SAVE AS của phần mềm Excel.

Bước 4: Trong bước tiếp theo, cPanel sẽ yêu cầu bạn chọn một tiêu đề cho mỗi cột, chọn một tiêu đề thích hợp. Chọn tên miền mà bạn muốn tạo email. Nhấn Next.

Bước 5: Trong bước cuối cùng, cPanel sẽ cho bạn thấy một đánh giá về những gì sẽ được tạo ra. Xem lại Bảng, chụp ảnh màn hình hoặc in trang, để bạn sẽ có một bản sao mật khẩu tương ứng với các email.

Bước 6: Nhấp vào Finish để nhập địa chỉ Email.

Nhập danh sách chuyển tiếp mail (Forwarders):

Bước 1: Mở tính năng Adress Importer cPanel bằng cách nhấp vào liên kết Adress Importer được tìm thấy trong phần Email.

Bước 2: Chọn Forwarders trong phần Select what you would like to import.

Bước 3: Bấm Chose File để duyệt bảng tính Excel hoặc tệp CSV của bạn. Nếu bạn đã chọn tệp XLS, thì cPanel sẽ chỉ yêu cầu coi hàng đầu tiên là tiêu đề cột, nếu có, sau đó chọn hộp kiểm. Nếu bạn đã chọn tệp CSV, thì cPanel sẽ yêu cầu dấu phân cách. Trong hầu hết các trường hợp, đó là Dấu phẩy, chọn cái bạn có và Nhấp vào Tiếp theo. (Tương tự như Bước 3 của phần E-mail Account)

Lưu ý – Bạn có thể xem ảnh chụp màn hình ví dụ bên dưới. Bạn có thể tạo bảng tính bằng Microsoft Excel và lưu bảng tính bằng .xls hoặc .csv trong menu SAVE AS của phần mềm Excel.

*Source: Email chuyển tiếp từ – Target: Email được chuyển tiếp đến.

Bước 4: Trong bước tiếp theo, cPanel sẽ yêu cầu bạn chọn một tiêu đề cho mỗi cột. Chọn Email chuyển tiếp từ  và Email được chuyển tiếp đến và nhấp vào Next.

Bước 5: Trong bước cuối cùng, cPanel sẽ hiển thị cho bạn một đánh giá về các cấu hình mà bạn đã điền vào trong file đính kèm lên. Xem lại các cấu hình một lần nữa trước khi hoàn tất.

Bước 6: Nhấp vào Finish để nhập địa chỉ Email.


Bài viết liên quan