Hướng dẫn sử dụng tính năng Calendar trong Nextcloud – Mắt Bão Workspace

duytv 12 phút đọc

Giới thiệu

Nextcloud Calendar là một ứng dụng cho phép bạn tạo và quản lý lịch của mình. Bạn có thể thêm sự kiện, nhắc nhở và các mục nhập khác vào lịch của mình, cũng như chia sẻ lịch của mình với những người khác.

Hướng dẫn sử dụng

Tại Giao diện Nextcloud – Chọn ‘Calendar’

 

1. Tạo lịch

Để tạo sự kiện, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào trong thanh bên trái.+ New Calendar
 2. Nhập tên cho lịch mới của bạn, ví dụ: “Cơ quan”,”Sự kiện”,…
 3. Sau khi nhấp vào dấu kiểm, lịch mới của bạn được tạo và có thể được đồng bộ hóa trên các thiết bị của bạn, chứa đầy các sự kiện mới và chia sẻ với bạn bè của bạn và các đồng nghiệp.

 • New calendar: Chức năng này cho phép bạn tạo một lịch mới trong Nextcloud.
 • New calendar with task list: Chức năng này cho phép bạn tạo một lịch mới với danh sách công việc. Điều này hữu ích khi bạn muốn theo dõi các công việc cụ thể cần hoàn thành trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể thêm công việc vào danh sách, đặt thời gian hoàn thành và theo dõi tiến trình của chúng trong lịch.
 • New subscription from link (read-only): Chức năng này cho phép bạn đăng ký một lịch từ một liên kết, thường là ở định dạng iCalendar (.ics). Điều này hữu ích khi bạn muốn theo dõi một lịch được chia sẻ từ một nguồn khác, như một tổ chức hoặc một người khác. Hãy lưu ý rằng với các lịch đăng ký này, bạn chỉ có thể xem (đọc) thông tin; bạn không thể chỉnh sửa hoặc thêm sự kiện vào lịch này (do đó,mặc định sẽ hiển thị là “chế độ chỉ đọc”).

 

2. Chỉnh sửa, tải xuống hoặc xóa lịch

Để thay đổi màu sắc hoặc tên của một lịch, hoặc để xuất nó hoặc xóa nó, làm theo các bước sau:

 • Nhấp chuột vào biểu tượng ba chấm của lịch mà bạn muốn thay đổi.

 1. Edit name : Đổi tên lịch của bạn
 2. Edit color : Thay đổi màu sắc cho lịch
 3. Copy private link (sao chép liên kết riêng tư) là một tính năng cho phép bạn sao chép một liên kết duy nhất đến lịch cá nhân mà bạn có thể chia sẻ với người khác. Khi bạn tạo lịch trong Nextcloud, có thể có trường hợp bạn muốn chia sẻ lịch cá nhân của mình với người khác mà không cần họ phải truy cập vào tài khoản Nextcloud của bạn.
 4. Export : Tải lịch của bạn về máy tính.
 5. Delete :  Xoá lịch đã tạo.
  Lưu ý: Xóa một lịch là một hành động vĩnh viễn. Sau khi bạn xóa một lịch, không có cách nào để khôi phục nó. Nếu bạn muốn sao lưu lịch của mình, bạn có thể xuất chúng ra ổ cứng cục bộ của bạn

3. Chia sẻ lịch

Bạn có thể chia sẻ lịch của mình với những người dùng hoặc nhóm khác. Lịch có thể được chia sẻ với quyền truy cập chỉnh sửa hoặc chỉ đọc. Khi chia sẻ lịch với quyền truy cập ghi, người dùng được chia sẻ lịch sẽ có thể tạo các sự kiện mới vào lịch cũng như chỉnh sửa và xóa các sự kiện hiện có.

Chia sẻ lịch hiện không thể được chấp nhận hoặc từ chối. Nếu bạn muốn ngừng có lịch mà ai đó đã chia sẻ với bạn, bạn có thể nhấp vào menu 3 chấm bên cạnh lịch trong danh sách lịch và nhấp vào “Hủy chia sẻ khỏi tôi”.

4. Phát hành lịch

Lịch có thể được phát hành thông qua một liên kết công khai để làm cho chúng có thể xem được (chỉ đọc) cho người dùng bên ngoài. Bạn có thể tạo một liên kết công khai bằng cách mở menu chia sẻ cho lịch và nhấp vào « 3 chấm » bên cạnh « Share link ».

Sau khi tạo, bạn có thể sao chép liên kết công khai vào khay nhớ tạm của mình hoặc gửi qua email.

 • Send link to calendar via email : Gửi liên kết đến lịch qua email
 • Copy subscription link : Sao chép liên kết đăng ký
 • Copy embedding code : dùng để cung cấp một iframe HTML để nhúng lịch của bạn vào các trang công cộng.
 • Delete share link :Xóa liên kết chia sẻ

Trên trang công khai, người dùng có thể lấy liên kết đăng ký cho lịch và tải xuống toàn bộ lịch trực tiếp.

 

5. Tạo sự kiện

Để tạo sự kiện, hãy nhấp vào ngày bạn cần tạo sẽ xuất hiện bản dưới dây

Bạn cần nhập các nội dung bao gồm :

 • Tiêu đề sự kiên
 • Thời gian bắt đầu và kết thúc của sự kiện
 • Nếu sự kiện kéo dài cả ngày. Bạn có thể nhấp vào mục All day
 • Địa điểm bắt đầu sự kiện
 • Mô tả nội dung sự kiện

Bấm vào More để thêm các thông tin chi tiết hoặc Save để lưu.

Chọn trạng thái cho sự kiện của mình. Có ba tùy chọn:

 • Confirmed: Sự kiện đã được xác nhận và sẽ diễn ra như dự kiến.
 • Tentative: Sự kiện chưa được xác nhận hoàn toàn và có thể thay đổi.
 • Canceled: Sự kiện đã bị hủy bỏ.

Chọn cách hiển thị sự kiện trong lịch được chia sẻ. Có ba tùy chọn:

 • When shared show full event: Khi chia sẻ, hiển thị đầy đủ thông tin về sự kiện.
 • When shared show only busy: Khi chia sẻ, chỉ hiển thị trạng thái bận rộn của sự kiện mà không hiển thị chi tiết.
 • When shared hide this event: Khi chia sẻ, ẩn sự kiện này.

Mời người dự tham gia sự kiện

Khi bạn tạo một sự kiện và muốn mời người khác tham dự, bạn có thể chọn các tùy chọn sau:

 • Send email: Gửi email mời tham dự sự kiện cho người được chọn.
 • Chairperson: Chủ tọa của sự kiện.
 • Required participant: Người tham dự bắt buộc phải có mặt trong sự kiện.
 • Optional participant: Người tham dự có thể có mặt hoặc không trong sự kiện.
 • Non-participant: Người không tham dự sự kiện nhưng vẫn được nhận thông tin về sự kiện.
 • Remove attendees: Xóa người tham dự khỏi danh sách mời.

Lưu ý

Chỉ chủ sở hữu lịch mới có thể gửi lời mời. Những người chia sẻ không thể làm điều đó, cho dù họ có quyền truy cập ghi vào lịch của sự kiện hay không.

 

 

6. Cài đặt Lịch & Import dữ liệu

 • Import calendar (Nhập dữ liệu lịch): Mục này cho phép bạn nhập dữ liệu lịch trình từ các nguồn khác vào lịch trình Nextcloud.
 • Enable birthday calendar (Bật lịch sinh nhật): Tùy chọn này cho phép bạn bật lịch sinh nhật để hiển thị các sự kiện liên quan đến sinh nhật trên lịch trình.
 • Show tasks in calendar (Hiển thị nhiệm vụ trong lịch trình): Nếu bạn bật tùy chọn này, các nhiệm vụ (tasks) sẽ được hiển thị trên lịch trình cùng với các sự kiện.
 • Enable simplified editor (Bật trình chỉnh sửa đơn giản): Tùy chọn này cho phép bạn sử dụng trình chỉnh sửa đơn giản cho sự kiện, giúp bạn nhanh chóng thêm và sửa đổi các sự kiện một cách dễ dàng.
 • Limit visible events per view (Giới hạn số sự kiện hiển thị trên mỗi trang): Bạn có thể giới hạn số sự kiện hiển thị trên mỗi trang trong lịch trình để giảm thiểu tải trang và tăng hiệu suất.
 • Show weekends (Hiển thị ngày cuối tuần): Nếu bạn bật tùy chọn này, các ngày cuối tuần (thường là thứ 7 và Chủ nhật) sẽ được hiển thị trên lịch trình.
 • Show week numbers (Hiển thị số tuần): Tùy chọn này cho phép hiển thị số tuần trong năm trên lịch trình.
 • Time increments (Bước thời gian 30 phút): Tùy chọn này cho phép bạn đặt khoảng thời gian tối thiểu cho các sự kiện và các khung giờ khi bạn thêm hoặc chỉnh sửa sự kiện.
 • Default reminder (Nhắc nhở mặc định ): Bạn có thể chọn mặc định không nhắc nhở cho các sự kiện. Nếu được bật, bạn sẽ không nhận được thông báo nhắc nhở cho các sự kiện mặc định.
 • Copy primary CalDAV address (Sao chép địa chỉ chính CalDAV): Tùy chọn này cho phép bạn sao chép địa chỉ CalDAV chính để sử dụng trong ứng dụng lịch trình khác.
 • Copy iOS/macOS CalDAV address (Sao chép địa chỉ CalDAV iOS/macOS): Tùy chọn này cho phép bạn sao chép địa chỉ CalDAV dành cho hệ điều hành iOS/macOS để sử dụng trong các thiết bị của Apple.
 • Personal availability settings (Cài đặt sẵn sàng cá nhân): Cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt sẵn sàng cá nhân của mình trong lịch trình.
 • Show keyboard shortcuts (Hiển thị phím tắt bàn phím): Tùy chọn này cho phép bạn xem danh sách các phím tắt bàn phím để sử dụng các chức năng nhanh chóng trong lịch trình.

Video Hướng dẫn

“Hiện tại bài viết này chưa có Video hướng dẫn, rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ cập nhật Video hướng dẫn cho bài viết này sớm nhất.”

Chúc các bạn thao tác thành công