Hướng dẫn sử dụng tính năng Contacts (Danh bạ) – Mắt Bão Workspace

Nguyễn Hải Hưng 4 phút đọc

Giới thiệu

Đây là một tính năng được sử dụng trong hầu hết các dịch vụ Email cho phép người dùng lưu trữ và quản lý thông tin liên lạc của họ.

Danh bạ sẽ chứa danh sách các địa chỉ Email của các liên hệ quan trọng, bao gồm tên, địa chỉ Email, số điện thoại và các thông tin liên lạc khác (như công việc, công ty, địa chỉ v.v.). Khi bạn muốn gửi Email tới một người trong danh bạ của mình, bạn chỉ cần nhập tên hoặc địa chỉ Email của họ trong trường tương ứng và dịch vụ Email sẽ tự động đưa ra gợi ý.

Danh bạ Email giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và quản lý thông tin liên lạc của bạn, tiết kiệm thời gian khi gửi Email và đảm bảo tính chính xác khi nhập thông tin liên lạc.

Ở phần danh bạ còn có thể tạo Nhóm phân phối Email (Distribution List), có nghĩa là bạn sẽ tạo 1 nhóm mà khi gửi thư đến nhóm này, Email sẽ được gửi cho các địa chỉ là thành viên của nhóm.

Tạo danh bạ đơn lẻ:

Bước 1: Truy cập vào Contacts trên giao diện Webmail, để vào quản lý danh bạ:

 

Bước 2: Nhấn chuột phải > Chọn New để thêm 1 người mới vào danh bạ:

 

Hoặc nhanh hơn, bạn sẽ chọn New (1) > Contact (2):

 

Bước 3: Điền thông tin cho danh bạ:

 

Bạn có thể lưu được rất nhiều thông tin về 1 địa chỉ trong danh bạ như: Tên, Ảnh đại diện, Công ty, Công việc, Địa chỉ, Email, SĐT, Ghi chú, Ngày tháng năm sinh, File đính kèm,…

Hãy tận dụng điều này để tạo 1 danh bạ hoàn chỉnh nhất, mà khi bạn vào xem chi tiết, bạn sẽ nhận ra người này là ai, đang làm chức vụ gì, địa chỉ/thông tin của họ,…

Tạo danh sách phân phối thư – Distribution List:

Nhóm phân phối Email (Distribution List), có nghĩa là bạn sẽ tạo 1 nhóm mà khi gửi thư đến nhóm này, Email sẽ được gửi cho các địa chỉ là thành viên của nhóm đó.

Bạn sẽ chọn New (1) > Distribution List (2):

 

Đặt tên cho Nhóm ở mục Title, thêm các thành viên vào nhóm ở mục Add.

 

Ngăn cách các địa chỉ bởi dấu chấm phẩy ; nếu bạn muốn nhập nhiều địa chỉ Email 1 lúc.

Nhấn OK để hoàn thành.

Bạn chỉ cần nhập tên Nhóm khi muốn gửi Email 1 lúc cho nhiều người trong nhóm đã tạo:

 

Video hướng dẫn

“Hiện tại bài viết này chưa có Video hướng dẫn, rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ cập nhật Video hướng dẫn cho bài viết này sớm nhất.”

Chúc các bạn thao tác thành công!!!