Hướng dẫn sử dụng tính năng File Storage trên dịch vụ Email 4B v2

Trần Văn Nhân 13/03/2021 163 lượt xem

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng File Storage 

File Storage, người dùng có thể tải tệp lên máy chủ thư và sau đó chia sẻ chúng bằng cách gửi các liên kết đến các tệp đó. Sau đó, người nhận có thể tải tệp xuống máy tính để bàn hoặc thiết bị di động cục bộ của họ. Các tệp có thể là công khai hoặc riêng tư, các liên kết có thể được bảo mật bằng mật khẩu chia sẻ trước, chúng có thể tồn tại vĩnh viễn hoặc có ngày hết hạn, v.v. 

Bước 1: Vào chức năng File Storage, click vào My Files và chọn Upload 

Bước 2: Chọn files cần upload lên  

Bước 3: Sau khi đã upload file, bạn có thể điều chỉnh các thiết lập như  mật khẩu, file public hoặc private,…bằng cách click chuột phải chọn Edit 

  • Enable Public Access: Mở file dạng công khai 
  • Expiration Date: Thời gian hết hạn lưu file 
  • Password, Confirm Password: Mật khẩu để mở file 
  • Public Download Link: Đường link công khai để tải file về. 

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email 4B v2 tại Mắt Bão hoặc bạn có thể liên hệ số tổng đài kỹ thuật Mắt
Bão 1900 1830 để được hướng dẫn trực tiếp.


Bài viết liên quan