Hướng dẫn sử dụng tính năng Form – Mắt Bão Workspace

Nguyễn Hải Hưng 5 phút đọc

Giới thiệu:

Tính năng Tạo cuộc khảo sát – Form được dùng để thu thập thông tin, ý kiến khách hàng của bạn. Điều này giúp bạn ghi nhận được nhiều thông tin từ khách hàng, hoặc các thành viên trong tổ chức công ty, những nhóm người bạn muốn tham khảo ý kiến, khảo sát.

Hoặc cũng có thể tạo được bài test, bài kiểm tra, dựa trên các chức năng sẽ đề cập dưới đây.

Dữ liệu nằm dưới sự kiểm soát của bạn! Không giống như trong Google Biểu mẫu (Google Form), Typeform, Doodle và các ứng dụng khác, thông tin khảo sát và câu trả lời được lưu trữ riêng tư trên máy chủ của bạn.

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Tại giao diện webmail, truy cập vào Ứng dụng -> Nextcloud

Vào tiếp biểu tượng các ứng dụng của Nextcloud (1) -> Form (2)

Giao diện Form sẽ hiển thị, nhấn vào New form hoặc Create a form để tạo 1 Form mới:

Bước 2: Điền thông tin của Form.

Ở đây sẽ xuất hiện các trường cần điền thông tin:

Form title: Tiêu đề của Form

Description: Mô tả

Add a question: Nội dung câu hỏi của Form

Về phần Nội dung Form, có thể tạo 1 hoặc nhiều tùy chọn dưới đây:

 • Checkboxes: Dạng câu hỏi, và người submit được chọn nhiều câu trả lời, phương án.
 • Multiple choice: Dạng câu hỏi, và chỉ được chọn 1 trong số nhiều câu trả lời, phương án.
 • Dropdown: Cũng là dạng câu hỏi, và chỉ được chọn 1 trong số nhiều câu trả lời, phương án.
 • Short answer: Câu trả lời tự nhập dạng text ngắn.
 • Long text: Câu trả lời tự nhập dạng text dài hơn.
 • Date: Chọn ngày (dd/mm/yyyy).
 • Datetime: Chọn ngày (dd/mm/yyyy) và thời gian (hh/mm).

Ở các trường câu hỏi, bạn có thể tích chọn vào dấu 3 chấm:

Required: Để bắt buộc nhập/trả lời ở câu hỏi này thì mới được Submit Form.

Delete question: Để xóa trường câu hỏi này.

Bước 3: Chia sẻ Form.

Sau khi hoàn thành nội dung Form, bạn sẽ có thể chia sẻ Form dưới các tùy chọn dưới đây:

Share link: Sẽ tự động coppy link của Form vừa tạo, bất kỳ ai có link mà bạn chia sẻ đều có thể hoàn thành Form này.

Toggle settings: Tùy chọn đối tượngcài đặt chia sẻ, hướng dẫn cụ thể bên dưới:

Đối tượng chia sẻ:

 • Share via link: Bất kỳ ai có link mà bạn chia sẻ đều có thể hoàn thành Form này.
 • Show to all users of this instance: Tự động gửi Form này tới tất cả các thành viên ở trong tổ chức của bạn.
 • Choose user to share with: Chọn 1 số người trong tổ chức mà bạn muốn chia sẻ riêng.

Cài đặt chia sẻ:

 • Anonymous responses: Người submit Form sẽ được Ẩn danh (không hiện tên, địa chỉ Email của người nhập vào Form).
 • Allow multiple responses per person: Chấp nhận nhiều lần Submit Form từ 1 người.
 • Set expiration date: Tùy chọn thời gian hết hạn của Form.

Bước 4: Xem kết quả của Form.

Bạn có thể nhấn vào Results để xem kết quả trả lời của Form đã được gửi đi.

Summary: Bảng tóm tắt kết quả của Form, có hiển thị tỉ lệ phần trăm (%) được chọn ở các câu trả lời.

Responses: Thông tin cụ thể hơn: Người submit (nếu không để chế độ ẩn danh), thời gian hoàn thành, câu trả lời,…

Tùy chọn xuất (export) kết quả của Form ra file CSV, hoặc bạn cũng có thể xóa toàn bộ các câu trả lời để tiến hành gửi lại Form.

Video hướng dẫn:

Đang cập nhật….